• Odbierz prezent
FAMUR S.A.: Przyjęcie wiążącej oferty zakupu energii elektrycznej (2021-08-02 16:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr38/2021
Data sporządzenia: 2021-08-02
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Przyjęcie wiążącej oferty zakupu energii elektrycznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FAMUR S.A. („Spółka”, „Emitent”, „FAMUR”) – informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał informację o przyjęciu przez spółki celowe z segmentu PV (dalej: „Sprzedający”, „Przyjmujący Ofertę”) kontrolowane przez Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty będący podmiotem pośrednio zależnym od Emitenta (dalej "Fundusz"), wiążącej oferty złożonej przez ENERGA - OBRÓT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Oferent”, „Kupujący”) na zakup przez Oferenta energii elektrycznej wytworzonej u Przyjmujących Ofertę w jednostce wytwórczej OZE i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej OSD, na warunkach określonych w Ofercie, wraz z usługą bilansowania na czas określony do dnia 31 grudnia 2024 roku (dalej: „Oferta”).

Przyjęcie Oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania zgodnie z treścią Oferty i załączonych do Oferty projektów umów, które jedynie w celu potwierdzenia wiążących Stron warunków, zostaną podpisane w późniejszym terminie.

Zgodnie z wiążącymi warunkami Oferty szacunkowa wartość wynagrodzenia z tytułu zawartych w następstwie Oferty umów na rzecz Sprzedających może osiągnąć w okresie ich obowiązywania ok. 143 mln zł i wyliczona została zgodnie ze wzorem wskazanym w projektach umów, będących załącznikami do Oferty, w danych okresach rozliczeniowych.

Warunki umów zawartych w następstwie przyjęcia Oferty nie odbiegają od typowych warunków rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Armii Krajowej51
(ulica)(numer)
+48 32 359 63 00=48 32 359 66 77
(telefon)(fax)
sekretariat@famur.com.plwww.famur.com
(e-mail)(www)
634-012-62-46270641528
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-02Mirosław BendzeraPrezes Zarządu
2021-08-02Dawid Gruszczyk Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk