• Odbierz prezent
FAMUR S.A.: Podsumowanie i zakończenie programu skupu akcji własnych (2021-09-27 12:09)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr48/2021
Data sporządzenia: 2021-09-27
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Podsumowanie i zakończenie programu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. oraz 45/2021 z dnia 1 września 2021 r. oraz 47/2021 z dnia 20 września 2021 r. Zarząd FAMUR S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie zakończenia z dniem 27 września 2021 r. realizacji programu skupu akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2021 r. („NWZ”) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie Akcji Własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych („Skup”).

W ramach Skupu Spółka wystosowała jedno zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia Akcji Własnych. Skup realizowany był w dniach od 6 września 2021 r. do dnia 17 września 2021 r. Oferowana cena zakupu Akcji Własnych wynosiła 2,50 zł za jedną akcję („Cena Zakupu”). Cena Zakupu odpowiadała założeniom co do ceny przyjętym w Uchwale nr 3 NWZ.

W ramach Skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 82.539 akcji Spółki, co stanowi, 0,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach zaproszenia nie przekroczyła łącznej liczby akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć w ramach zaproszenia, Spółka dokonała przyjęcia wszystkich ofert złożonych w ramach Skupu.

Akcje Własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych

W związku ze zmianą polityki dywidendowej i ogłoszeniem nowych kierunków strategicznych Grupy FAMUR, głównym założeniem Skupu było umożliwienie zbycia akcji Spółki (wyjścia z inwestycji) tym akcjonariuszom, którzy nabyli akcje Spółki ze względu na przyjętą w poprzedniej strategii politykę dywidendową. W ocenie Spółki niską partycypację akcjonariuszy w Skupie należy uznać za wyraz akceptacji zmiany polityki dywidendowej i nowych kierunków strategicznych Grupy FAMUR, w związku z czym Zarząd Spółki nie widzi podstaw do kontunuowania Skupu w ramach udzielonego przez NWZ upoważnienia.

Na podstawie §2 ust. 2 Uchwały nr 3 NWZ, niewykorzystane w ramach Skupu środki finansowe pochodzące z kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie Akcji Własnych, w dacie zakończenia Skupu ulegają automatycznemu przesunięciu na kapitał zapasowy Spółki, a kapitał rezerwowy utworzony na nabycie akcji własnych ulega w tej dacie rozwiązaniu, bez konieczności podejmowania dodatkowej uchwały Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Armii Krajowej51
(ulica)(numer)
+48 32 359 63 00+48 32 359 66 77
(telefon)(fax)
sekretariat@famur.com.plwww.famur.com
(e-mail)(www)
634-012-62-46270641528
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-27Mirosław BendzeraPrezes Zarządu
2021-09-27Beata ZawiszowskaWiceprezes ds. Finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk