• Odbierz prezent
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie aneksu do umowy pożyczki z dnia 5 lipca 2019 roku (2021-04-15 19:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy pożyczki z dnia 5 lipca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że dnia 15 kwietnia 2021 r. do siedziby Spółki wpłynął aneks do umowy pożyczki zawartej dnia 5 lipca 2019 r., o której to Spółka informowała komunikatem ESPI 14/2019 w dniu 10 października 2019 r. Zgodnie z aneksem Strony postanowiły, że (i) saldo kapitału zostało obniżone o kwotę 621 971,40 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden 40/100) tj. do kwoty 2 098 028,60 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia osiem 60/100) celem opłacenia akcji serii G w związku z zawarciem w dniu 31 marca 2021 r. umowy „Porozumienie w sprawie potrącenia wierzytelności”; (ii) oprocentowanie pożyczki zostało obniżone z 10% p.a. do 8% p.a.; (iii) termin spłaty pożyczki został wydłużony z 31 grudnia 2023 r. na 30 marca 2025 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)64-300
Nowy Tomyśl(kod pocztowy)
(miejscowość)Paproć
118A(ulica)
(numer)+48 61 44 25 155
+48 61 44 25 156(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)7881965071
301087258(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk