• Odbierz prezent
EXM: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku (2023-01-24 18:37)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd e-Xim IT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") podaje niniejszym stałe terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

Raport okresowy (roczny) za rok obrotowy 2022 zostanie opublikowany w dniu 17.03.2023 roku.

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku zostanie opublikowany w dniu 15.05.2023 roku.

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku zostanie opublikowany w dniu 14.08.2023 roku.

Raport okresowy za III kwartał 2023 roku zostanie opublikowany w dniu 14.11.2023 roku.

Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku nie będzie publikowany przez Emitenta z uwagi na wcześniejszy termin publikacji raportu rocznego za 2023 rok. Ewentualna zmiana daty przekazania któregokolwiek z powyższych raportów okresowych zostanie podana przez Emitenta do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Grzegorz Matysiak - Prezes Zarządu
Marcin Chmiela - Wiceprezes Zarządu
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-01-24 18:37:53Grzegorz MatysiakPrezes Zarządu
2023-01-24 18:37:53Marcin ChmielaWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk