• Odbierz prezent
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez Everest Finanse S.A. (2021-03-04 16:40)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez Everest Finanse S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") powziął informację, że w dniu dzisiejszym Everest Finanse S.A. ("Everest Finanse") z siedzibą w Poznaniu zawarł z Santander Bank Polska S.A. ("Bank") aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (odpowiednio: "Aneks" lub "Umowa"). O Umowie Emitent informował w następujących raportach bieżących: EBI nr 14/2016 w dniu 27 kwietnia 2016 r., ESPI nr 8/2016 w dniu 20 grudnia 2016 r., ESPI nr 14/2018 w dniu 30 sierpnia 2018 r., ESPI nr 5/2019 w dniu 07 marca 2019 r. oraz ESPI nr 3/2021 w dniu 12 lutego 2021 r.

Na mocy Aneksu termin spłaty kredytu i wszelkich innych należności Banku wynikających z Umowy został wydłużony do dnia 03.03.2023 r. Limit finansowania wynosi nadal 40 mln zł.

Kredyt zostanie zabezpieczony Gwarancją Płynnościową PLG FGP udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80% kwoty kredytu, hipoteką umowną łączną do kwoty 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100) ustanowioną na rzecz Banku, hipoteką umowną łączną do kwoty 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych 00/100) ustanowioną na rzecz Banku wraz z przelewem wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli posadowionych na nieruchomości oraz zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności przysługujących Everest Finanse S.A. lub Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. o wartości nie niższej niż 36.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych 00/100) i nie wyższej niż 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych 00/100).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Andrzej DworczakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk