• Odbierz prezent
EVC: Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Everest Finanse S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. (2022-09-30 19:28)
fot. freepik.com
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym przekazuje Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Everest Finanse S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 pkt. 3) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"
§ 3 ust. 1 pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-09-30 19:28:06Andrzej DworczakPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk