• Odbierz prezent
EVC: Informacja finansowa poręczycieli obligacji serii K, L, M i R Emitenta za IV kwartał 2020 r. (2021-03-10 16:03)
fot. freepik.com
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii K, serii L i serii R Emitenta oraz zapisami 18.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii M Emitenta przekazuje w załączeniu następujące informacje finansowe za IV kwartał 2020 r.:
1. jednostkową informację finansową spółki Everest Finanse Spółka z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (Poręczyciel 2),
2. jednostkową informację finansową spółki Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu (Poręczyciel 1),
3. połączoną informację finansową pro-forma Poręczyciela 1 oraz Poręczyciela 2.

Dodatkowo Emitent załącza raport niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji połączonej informacji finansowej, wskazanego powyżej w pkt 3.

Jednocześnie Emitent informuje, że wartość współczynnika obliczanego dla Poręczyciela 1 i Poręczyciela 2 zgodnie z zapisami pkt 13.22 Warunków Emisji Obligacji serii K i serii L Emitenta, zgodnie z zapisami pkt 14.5.19 Warunków Emisji Obligacji serii M Emitenta oraz zgodnie z zapisami pkt 13.20.1 Warunków Emisji Obligacji serii R wynosiła na dzień 31 grudnia 2020 r. 1,11.

Dodatkowo Emitent załącza potwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta z wyliczenia ww. wskaźnika.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-10 16:03:37Andrzej DworczakPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk