• Odbierz prezent
EUROTEL S.A.: Znaczne pakiety akcji – zmiana udziału w głosach (2021-02-17 16:37)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia:2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Znaczne pakiety akcji – zmiana udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd Eurotel S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 lutego 2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej od Akcjonariusza Spółki o zmianie jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Eurotel S.A.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie p. Bogusław Marczak.pdfZawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-126Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Myśliwska21
(ulica)(numer)
58 5203819 - 2058 5203819 w 202
(telefon)(fax)
ri@eurotel.plwww.eurotel.pl
(e-mail)(www)
5861584525191167690
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Tomasz BasińskiWiceprezes Zarządu
2021-02-17Krzysztof StepokuraPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk