• Odbierz prezent
EUROTEL S.A.: raport finansowy (2021-03-30 21:58)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-126Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Myśliwska21
(ulica)(numer)
58 5203819 - 2058 5203819 w 202
(telefon)(fax)
ri@eurotel.plwww.eurotel.pl
(e-mail)(www)
5861584525191167690
(NIP)(REGON)
Moore Rewit Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów427 385436 11195 522101 379
Zysk brutto23 94720 4625 3524 757
Zysk netto, razem19 58615 8604 3783 687
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 80951 5332 41611 979
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne-1 644-979-367-228
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 681-19 419-2 834-4 514
Przepływy pieniężne netto, razem-3 51631 135-7867 238
Aktywa, razem173 166180 60937 52442 411
Zobowiązania 90 460117 48919 60227 589
Kapitał własny ogółem82 70663 12017 92214 822
Kapitał akcyjny750750163176
liczba akcji (w szt.)3 748 2553 748 2553 748 2553 748 255
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)5,234,231,170,98
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)22,0716,844,783,95
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie z badania skonsolidowane Eurotel signed.pdfOpinia Biegłego z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A za rok 2020.
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok-sig-sig-sig.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
List Prezesa Grupa Kapitałowa Eurotel SA.pdfList Prezesa.
Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań GK.pdfOświadczenie Zarządu Eurotel S.A. dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.
Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu dotyczące wyboru firmy audytorskiej.
Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej w wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za 2020 rok.
Oświadczenie Rady Nadzorczej o KA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Eurotel SA dotyczące Komitetu Audytu.
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Eurotel za 2020 rok-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. w 2020 roku.
Raport o zasadach ładu korporacyjnego.pdfRaport o zasadach ładu korporacyjnego w 2020 roku.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Tomasz BasińskiWiceprezes Zarządu
2021-03-30Krzysztof StepokuraPrezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Jolanta ZoellmerGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk