• Odbierz prezent
EUROTEL S.A.: raport finansowy (2021-03-30 21:55)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-126Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Myśliwska21
(ulica)(numer)
58 5203819 - 2058 5203819 w 202
(telefon)(fax)
ri@eurotel.plwww.eurotel.pl
(e-mail)(www)
5861584525191167690
(NIP)(REGON)
Moore Rewit Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
363 787386 86181 30889 930
Zysk brutto19 70919 7524 4054 592
Zysk netto, razem16 06615 8053 5913 674
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej43844 6599810 381
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne-9802 821-219656
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 613-14 975-1 702-3 481
Przepływy pieniężne netto, razem-8 15532 505-1 8237 556
Aktywa, razem123 642132 73126 79231 168
Zobowiązania 54 35279 50711 77818 670
Kapitał własny ogółem69 29053 22415 01512 498
Kapitał akcyjny750750163176
liczba akcji (w szt.)3 748 2553 748 2553 748 2553 748 255
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)4,294,220,960,98
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)18,4914,204,013,33

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie z badania jednostkowe Eurotel signed.pdfOpinia Biegłego z badania sprawozdania finansowego Eurotel S.A za rok 2020.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Eurotel SA za 2020 rok-sig-sig-sig.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
List Prezesa Eurotel SA.pdfList Prezesa.
Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań Eurotel.pdfOświadczenie Zarządu Eurotel S.A. dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego.
Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu Eurotel S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej.
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Eurotel za 2020 rok-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. w 2020 roku.
Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej w wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za 2020 rok.
Oświadczenie Rady Nadzorczej o KA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Eurotel SA dotyczące Komitetu Audytu.
Raport o zasadach ładu korporacyjnego.pdfRaport o zasadach ładu korporacyjnego w 2020 roku.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Tomasz BasińskiWiceprezes Zarządu
2021-03-30Krzysztof StepokuraPrezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Jolanta ZoellmerGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk