• Odbierz prezent
  • Odbierz prezent
Eurostat potwierdza wzrost inflacji
Z artykułu dowiesz się:

- Jak wypadły dzisiejsze odczyty o inflacji w krajach europejskich

Eurostat potwierdził dziś wzrost inflacji w strefie euro w kwietniu, co przyczyniło się do nieznacznego umocnienia euro. Choć dane wskazują, że EBC osiągnął swój cel inflacyjny to wydaje się, że wciąż daleko jeszcze do podwyżek stóp procentowych.

 

W kwietniu inflacja w strefie euro wzrosła z 1,5% do 1,9% r/r, co jest zgodne z wstępnymi danymi, które Eurostat opublikował pod koniec ubiegłego miesiąca. Tym samym inflacja odbiła po miesiącu, w którym efekt bazy na rynku ropy zahamował silny wzrost dynamiki cen, obserwowany w poprzednich miesiącach. Co ciekawe, w kwietniu efekt bazy był tu jeszcze niższy - choć w pierwszej połowie miesiąca ceny ropy rosły, to w drugiej obserwujemy silne spadki. 

W kwietniu notowania EUR/USD zareagowały na wzrost inflacji ruchem w górę o około 40 pipsów. Dziś euro również umacniało się po danych, ale reakcja była dużo mniejsza, gdyż spodziewano się potwierdzenia wcześniejszych informacji. Umocnienie euro wynika z tego, że inflacja znajduje się obecnie praktycznie pod celem inflacyjnym EBC, który definiowany jest jako 'poniżej, ale blisko poziomu 2,0%'. To jest pozytywnym czynnikiem dla inwestorów wyczekujących podwyżek stóp procentowych w strefie euro, choć, jak przyznaje EBC, do takich kroków jest jeszcze bardzo daleko.

 

Inflacja w strefie euro

inflacja

 

Jeśli przyjrzymy się dynamice cen w poszczególnych kategoriach, to zauważymy, że w ujęciu rok do roku wciąż najmocniej drożeje energia (wzrost inflacji w porównaniu do marca z 7,4% do 7,6% r/r), ale wciąż jest to mniej niż w pierwszych dwóch miesiącach roku (8,1% i 9,3%). Usługi drożeją o 1,8% r/r (1,0% w marcu), a żywność o 1,5% (1,8%). Najniższą dynamikę obserwujemy w przypadku nieenergetycznych dóbr przemysłowych, a wynosi ona 0,3% (0,3%).

 

Nieco wyższą dynamikę cen obserwujemy w całej Unii Europejskiej. Tutaj inflacja wzrosła z 1,6% do 2,0%. Wśród gospodarek unijnych spadek inflacji odnotowano tylko w Czechach, Grecji, Słowenii, Słowacji, na Węgrzech i na Malcie.

Ceny najmocniej rosną w krajach bałtyckich – powyżej 3,0% r/r. Najniższa dynamika cen obserwowana jest w Rumunii (0,6%), Irlandii (0,7%) i Słowacji (0,8%).

Uwagę należałoby zwrócić jeszcze na wzrost inflacji w Niemczech (z 1,5% do 2,0%) i Austrii (z 2,2% do 2,3%), skąd dochodzą najsilniejsze głosy sprzeciwiające się ultra-luźnej polityce pieniężnej EBC.

 

Inflacja w gospodarkach europejskich

inflacja


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk