• Odbierz prezent
euro pkb

Eurostat opublikował dziś trzecie i ostatnie osacowanie dynamiki PKB w strefie euro i Unii Europejskiej w III kwartale. Dane okazały się nieco lepsze niż wcześniej podawano, ze względu na rewizję odczytu za II kwartał.

 

PKB strefy euro wzrosło w III kwartale bieżącego roku o 0,6% w stosunku do poprzedniego kwartału. W ujęciu rok do roku gospodarka strefy rośnie w tempie 2,6%, czyli nieznacznie szybciej niż zakładały wcześniejsze oszacowania (2,5%). Zmiana wynika z pozytywnej rewizji danych za II kwartał – dynamika w tym okresie wyniosła 0,7% k/k, a nie 0,6% k/k, jak wcześniej podawano.

 

PKB strefy euro (r/r)

pkb

 

Gospodarka Unii Europejskiej w ujęciu kwartalnym rośnie w tym samym tempie co gospodarka bloku walutowego.  W ujęciu rok do roku tempo wzrostu wynosi natomiast 2,4%. Spośród gospodarek wchodzących w skład UE największy przyrost PKB w III kwartale zanotowała Rumunia (2,6%). Polska, ze stopą wzrostu na poziomie 1,2% uplasowała się na czwartym miejscu, za Maltą i Litwą. W III kwartale najsłabiej radziła sobie Dania – gospodarka tego kraju skurczyła się o 0,6%.

 

PKB państw UE (k/k)

pkb


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk