• Odbierz prezent
EUROHIT S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet” (2021-02-28 16:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-28
Skrócona nazwa emitenta
EUROHIT S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie (wcześniej: BOA S.A., dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2020 z dn. 13 lipca 2020 r., w którym przekazał informację o zawarciu porozumienia o podstawowych warunkach transakcji (dalej: Term Sheet) ze spółką SHEEPYARD sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: SHEEPYARD), w którym Strony zgodnie oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia Spółki z SHEEPYARD w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku SHEEPYARD na Spółkę za akcje, które Spółka wyda wspólnikom SHEEPYARD (łączenie się przez przejęcie; dalej: Połączenie), a także raportów ESPI nr 10/2020 z dn. 1 października 2020 r. oraz ESPI nr 11/2020 z dn. 18 grudnia 2020 r., w których przekazał informację o podpisaniu aneksów do Term Sheet, informuje, iż w dniu 28 lutego 2021 r. zawarł kolejny aneks do Term Sheet (dalej: Aneks). Na podstawie Aneksu, zmieniono termin podpisania Planu Połączenia z dotychczas obowiązującego nie późniejszego niż do 28 lutego 2020 r. na nowy nie późniejszy niż do 30 kwietnia 2021 r.
Pozostałe ustalenia Term Sheet pozostały bez zmian.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)EUROHIT SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROHIT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31 - 559Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegórzecka67D lok 26
(ulica)(numer)
(12) 654 05 19
(telefon)(fax)
ir@eurohitsa.plwww.eurohitsa.pl
(e-mail)(www)
951-220-41-82140784639
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-28Łukasz Górski Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk