• Odbierz prezent
Eurodolar (EUR/USD) nie reaguje na zachowania rynku. Raport z rynku pracy zaskakuje pozytywnie!

Dziś opublikowane zostaną dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku w USA. Spodziewane jest wyhamowanie ich wzrostu do 0,8% m/m w czerwcu z 3,2% w maju. Dane te powinny wpisać się w obraz wyhamowania aktywności po okresie szybkiej odbudowy wywołanej łagodzeniem restrykcji epidemicznych. Ewentualna negatywna niespodzianka może nasilić obawy o perspektywy wzrostu gospodarczego w obliczu nasilającej się kolejnej fali pandemii.

Wydarzenia i komentarz. PL: Indeks PMI dla krajowego przemysłu spadł w lipcu do 57,6 pkt.

z rekordowo wysokiego poziomu 59,4 pkt. osiągniętego w czerwcu. Wynik ten okazał się nieco gorszy od konsensusu rynkowego i naszych oczekiwań, choć należy podkreślić, iż koniunktura w przemyśle pozostaje dobra. Indeks wciąż wyraźnie przekracza graniczny poziom 50 pkt., a wartość indeksu dla lipca jest druga najwyższa w historii, wskazując na dynamiczny rozwój sektora przemysłowego. W lipcu przedsiębiorcy wskazywali na wydłużający się czas zaopatrzenia w materiały i półprodukty, co niewątpliwie odzwierciedla zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw. Znajduje to odzwierciedlenie w utrzymaniu się zaległości produkcyjnych, choć przedsiębiorcy utrzymują produkcję i kontynuują realizację zamówień konsumując zapasy, które spadły szósty miesiąc z rzędu. Kondycja przemysłu pozostaje dobra, choć zgodnie z oczekiwaniami tempo ekspansji stabilizuje się. Wykorzystanie mocy wytwórczych, które w części branż zbliża się do poziomów sprzed wybuchu kryzysu, zaburzenia w dostawach półproduktów i materiałów, a także stabilizacja popytu zagranicznego, na co wskazują wyniki badań koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych, sprzyjają stabilizacji koniunktury także w polskim przemyśle. Przemysł bardzo dynamicznie odrobił straty spowodowane przez wybuch pandemii w ubiegłym roku, dlatego też oczywistym jest wyhamowanie dynamiki ekspansji. Nastroje w przemyśle pozostają dobre i uwarunkowania na kolejne miesiące są korzystne. Utrzymanie solidnego popytu zagranicznego i krajowego sprzyjać będzie wynikom przemysłu, a sektor ten pozostanie ważnym wsparciem krajowej gospodarki. Odczyt PMI wspiera scenariusz kontynuacji ożywienia, choć w wolniejszym tempie niż w minionych miesiącach. Krótkoterminowym ryzykiem dla gospodarki pozostaje drożność kanałów dostaw oraz przebieg pandemii na jesieni, niemniej w naszej ocenie czynniki te nie zmieniają zasadniczo średniookresowego scenariusza makroekonomicznego.

Indeks ISM odzwierciedlający nastroje w amerykańskim przemyśle spadł w lipcu do 59,5 pkt

z 60,6% miesiąc wcześniej, co było wynikiem nieco słabszym od konsensusu na poziomie 60,9 pkt. Pomimo zniżki indeks utrzymuje się na poziomie wskazującym na wciąż dynamiczną ekspansję sektora. Widoczna jest stabilizacja koniunktury na wysokim poziomie, a utrzymujące się zaburzenia w łańcuchach dostaw dodatkowo ograniczają możliwości wzrostu produkcji. Opublikowane dane potwierdzają dobrą koniunkturę w amerykańskiej gospodarce i ustabilizowanie się wzrostu gospodarczego w II poł. tego roku na nieco niższym poziomie niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Sygnały wyhamowania tempa wzrostu napłynęły też wczoraj z chińskiej gospodarki, gdzie indeks PMI dla przemysłu państwa środka spadł w lipcu do 50,3 pkt. z 51,3 pkt. miesiąc wcześniej. Rynki na dziś Wtorek na rynkach finansowych zapowiada się dość spokojnie. Brak jest bowiem danych, które w naszej ocenie mogłyby w istotny sposób wpłynąć na notowania.

Kurs EUR/PLN, który zanotował cztery sesje spadkowe z rzędu

prawdopodobnie wyczerpał swój potencjał do zniżki. Tym bardziej, iż argumenty za przeceną (np. spór o praworządność z Unią Europejską) pozostają żywe a reakcja ze strony Rady Polityki Pieniężnej na silne przyspieszenie inflacji będzie najwcześniej w czwartym kwartale. Taki scenariusz kreśliła wczoraj członkini RPP G.Ancyparowicz. Na rynku eurodolara zmiany notowań są niewielkie. Kurs EUR/USD fluktuuje wokół poziomu 1,19 i jak dotąd nic jest go w stanie zmusić do większej zmienności. Wrażenia nie wywołały ani wczorajsze dane o indeksach PMI, ani wypowiedzi części członków Fed mówiących o potrzebie ograniczania programu skupu aktywów m.in. w sytuacji, gdyby raporty z rynku pracy zaskakiwały pozytywnie.


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk