• Odbierz prezent
Eurocash z wynikami za II kwartał 2020 r. Zysk spółki wyższy o 100% od oczekiwań

25 sierpnia Eurocash opublikował wyniki kwartalne. Były one niższe niż przed rokiem, jednak znacznie przewyższyły oczekiwania analityków. Szczególnie ucieszył inwestorów zysk netto spółki, który okazał się dwukrotnie wyższy od szacunków analityków.

 

25 sierpnia przed sesją na GPW Eurocash opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W II kwartale przychody wyniosły 6,2 mld zł wobec 6,44 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 3,8% rdr. Uzyskane przychody były zbliżone do oczekiwań analityków na poziomie 6,26 mld zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 72,2 mln zł wobec 81,4 mln zł rok wcześniej i był niższy o 11,3% niż przed rokiem. Okazał się jednak wyższy o 22,8% od szacunków analityków na poziomie 58,8 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 210,5 mln zł i był niższy o 2,6% niż rok wcześniej. Okazał się jednak wyższy o 7,4% od konsensusu analityków na poziomie 196,1 mln zł.

Eurocash zakończył II kwartał zyskiem netto w wysokości 41,8 mln zł wobec 46,9 mln zł przed rokiem, co stanowi spadek o 13,2% rdr. Osiągnięty zysk netto znacznie jednak przewyższył szacunki analityków. Okazał się wyższy o 110% od konsensusu analityków, którzy spodziewali się zysku na poziomie 19,5 mln zł.

W całym I półroczu przychody Eurocashu wyniosły 12,1 mld zł i były o 2% wyższe niż przed rokiem. W tym okresie wynik EBITDA wyniósł 336,6 mln zł wobec 337,5 mln zł rok wcześniej. Eurocash zakończył I półrocze stratą netto w wysokości 20,2 mln zł wobec zysku wynoszącego 6,7 mln zł przed rokiem. Strata netto jednostki dominującej wyniosła 19,5 mln zł.

Według szacunków spółki, dodatkowe koszty związane z pandemią koronawirusa obciążyły jej wyniki finansowe o około 17 mln zł.

Znacznie wyższe od oczekiwań wyniki za II kwartał ucieszyły inwestorów. W pierwszej godzinie wtorkowego handlu na GPW kurs akcji spółki Eurocash zyskuje 6,3%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk