• Odbierz prezent
EUROCASH: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Eurocash nabędzie 49% udziałów w spółce prowadzącej sieć sklepów Arhelan, która docelowo będzie współpracować z Grupą Eurocash w ramach struktur franczyzowych Delikatesy Centrum (2021-03-11 17:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2020
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Eurocash nabędzie 49% udziałów w spółce prowadzącej sieć sklepów Arhelan, która docelowo będzie współpracować z Grupą Eurocash w ramach struktur franczyzowych Delikatesy Centrum
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach („Emitent” lub „Eurocash”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), przekazuje informację poufną, że w dniu 17 lutego 2021 r. po ustaleniu kluczowych warunków komercyjnych transakcji dotyczącej nabycia przez Eurocash 49% udziałów spółki prowadzącej sieć sklepów Arhelan (a docelowo 50% udziałów) oraz przyszłej współpracy Arhelanu z Grupą Eurocash, w tym zawarcia pomiędzy Arhelanem oraz Eurocash Franczyza sp. z o.o. (spółką 100% zależną od Eurocash) umowy franczyzowej dotyczącej docelowego uczestnictwa Arhelanu w ramach struktur franczyzowych Delikatesy Centrum pod logo Delikatesy Centrum oraz Polskie Sklepy Arhelan („Transakcja”), Emitent podjął decyzję o realizacji Transakcji.

Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o Transakcji zostało opóźnione dnia 17 lutego 2021 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR. Decyzja Emitenta spowodowana była faktem, iż ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta poprzez negatywny wpływ na proces, wyniki finalnych negocjacji i w rezultacie – realizację Transakcji. Emitent wskazuje, że opóźnienie podania do wiadomości powyższej informacji nie wprowadza w błąd opinii publicznej, a także wskazuje, że dokonał wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji.

Powodem ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest podpisanie w dniu 11 marca 2021 r. przez Emitenta, Arhelan oraz dotychczasowych wspólników Arhelanu, umowy inwestycyjnej, będącej jednocześnie przedwstępną umową sprzedaży udziałów („Umowa Inwestycyjna”) dotyczącej zakupu udziałów w Arhelanie oraz określenia zasad współpracy Arhelanu z Grupą Eurocash, w tym odnośnie umowy franczyzowej dotyczącej docelowego uczestnictwa Arhelan w ramach struktur franczyzowych Delikatesy Centrum pod logo Delikatesy Centrum oraz Polskie Sklepy Arhelan. Na zamknięciu Transakcji, które Strony zamierzają przeprowadzić niezwłocznie po spełnieniu się warunków zawieszających Transakcji, Eurocash nabędzie 49% udziałów w Arhelanie oraz zawarte zostaną umowy dotyczące współpracy Arhelanu oraz Grupy Eurocash, o których mowa powyżej. Pozostałe 1% udziałów w Arhelanie, Eurocash nabędzie w późniejszym terminie.

Realizacja Transakcji jest uzależniona od spełnienia się warunków zawieszających uzgodnionych
w Umowie Inwestycyjnej, w szczególności (i) uzyskania przez Eurocash zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez Eurocash kontroli nad Arhelanem oraz
(ii) przekształcenia formy prawnej Arhelanu i przeniesienia jej nieruchomości do odrębnego podmiotu.

Arhelan prowadzi sieć ponad 100 sklepów detalicznych pod marką Polskie Sklepy Arhelan. Sieć została założona w 1991 roku w Bielsku Podlaskim przez Rodzinę Państwa Burzyńskich. Działalność prowadzona jest głównie w województwie podlaskim, ale także w warmińsko – mazurskim, mazowieckim oraz lubelskim. Wyróżnikami marki są świeże produkty najwyższej jakości, pozyskiwane od sprawdzonych dostawców, a model ekspansji Arhelanu wpisuje się społecznie odpowiedzialną obecność na lokalnych rynkach. Przychody ze sprzedaży Arhelanu w 2020 r. przekroczyły 500 mln zł.

Informacja o podjęciu decyzji o realizacji Transakcji oraz podpisaniu Umowy Inwestycyjnej została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, ze względu na jej potencjalnie istotne znaczenie dla działalności Emitenta.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASHHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-052Komorniki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiśniowa11
(ulica)(numer)
061 658 33 01061 658 33 04
(telefon)(fax)
eurocash@eurocash.plwww.grupaeurocash.pl
(e-mail)(www)
779-19-06-082631008941
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Jacek OwczarekCzonek Zarządu
2021-03-11Arnaldo GuerreiroCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk