• Sklep
  • Odbierz prezent
Eurocash spółka

Grupa Eurocash, znana z handlu hurtowego, przedstawiła raport kwartalny. Co wpłynęło na wyniki finansowe spółki?

 

10 maja spółka Eurocash opublikowała wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Warto wspomnieć, że od 2019 r. spółka raportuje swe wyniki zgodnie ze standardem MSSF 16.

W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży wyniosły 5,48 mld zł wobec 4,99 mld zł rok wcześniej. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 9,69 mln zł wobec 7,1 mln zł rok wcześniej. Strata netto wyniosła 40,16 mln zł wobec 18,53 mln zł rok wcześniej.

Poinformowano, że w 1 kwartale 2019 r. wynik EBITDA wyniósł 121,37 mln wobec 39,61 mln zł rok wcześniej, co jest spowodowane głównie zmianą prezentacji wyników. Zgodnie z poprzednimi standardami wynik ten wyniósł 33,5 mln zł.

Według raportu spółki, obniżenie wyniku jest związane z sezonowością działalności i nakładami na rozwój strategicznych projektów. Negatywny wpływ na wyniki miało także przesunięcie Świąt Wielkanocnych na 2 kwartał 2019 r. Czas przed świętami stanowi zwykle okres wzmożonych zakupów.

Przychody ze sprzedaży segmentu hurtowego wzrosły o 3,5% rok do roku. Przychody ze sprzedaży w segmencie detalicznym wzrosły do 1,33 mld zł, co stanowi wzrost o 37%, głównie dzięki konsolidacji przejętych spółek (Mila i Partner).

Istotnym wydarzeniem dla spółki w 1 kwartale była finalizacja transakcji nabycia 100% udziałów w spółce Partner prowadzącej 25 sklepów w ramach sieci franczyzowej Lewiatan.

 

Grupa Eurocash jest jednym z największych w Polsce dystrybutorów produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Eurocash koncentruje swoją działalność na hurtowej dystrybucji towarów, w szczególności do niezależnych sklepów detalicznych w całej Polsce. Dodatkowo rozwija także sieć własnych sklepów detalicznych.

W trakcie piątkowej sesji na GPW w pierwszych godzinach handlu, cena akcji spółki Eurocash wzrosła o ponad 1,5%.

Notowania: Eurocash SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:EUR/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk