• Odbierz prezent
Eurocash spółka

18 marca ukazały się wyniki spółki Eurocash, znanej ze sprzedaży hurtowej. W ciągu ostatniego roku spółka znacznie poprawiła swoje wyniki finansowe. Co na to wpłynęło?

 

18 marca spółka Eurocash opublikowała wyniki finansowe za 2018 r. W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży wyniosły 22,83 mld zł wobec 20,85 mld zł w 2017 r. Stanowi to wzrost o 9,5% rok do roku. W 2018 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 214,38 mln zł wobec 62,99 mln zł w 2017 r. W 2018 r. zysk netto wyniósł 111,65 mln zł. Warto wspomnieć, że wynik finansowy za 2017 r. był ujemny. Strata netto wyniosła wówczas 29,56 mln zł. W 2018 r. zysk netto na akcję wyniósł 0,79 zł wobec -0,24 zł w 2017 r.

 

Eurocash zajmuje się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych, a także wsparciem marketingowym dla niezależnych sklepów detalicznych. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 14 000 sklepów.

W liście do akcjonariuszy zwrócono uwagę na dywersyfikację działalności firmy. Wspomniano, że działalność hurtowa w 2018 r. zwiększyła swą skalę o prawie 1 mld zł. Znaczącej poprawie uległa jej efektywność, co przełożyło się na wzrost rentowności mimo wysokiej presji kosztowej.

Wzrost sprzedaży był związany przede wszystkim ze zwiększoną sprzedażą segmentu hurtowego oraz konsolidacją przychodów ze sprzedaży przejętej sieci detalicznej Mila.

Na koniec 2018 r. sieć handlu hurtowego Grupy Eurocash obejmowała 180 hurtowni cash & carry, w ramach której zorganizowano sieć sklepów partnerskich „abc”, obejmującą 8708 lokalnych sklepów spożywczych. W sieciach franczyzowych i partnerskich współpracujących z Eurocach Dystrybucja było zrzeszonych 5024 sklepów. Na koniec 2018 r. sieć detaliczna obejmowała 1539 małych supermarketów, w tym 1328 działających pod marką Delikatesy Centrum oraz 448 saloników prasowych Inmedio.

 

Wyniki spółki ucieszyły inwestorów. Na otwarciu poniedziałkowej sesji na GPW cena akcji Eurocash wzrosła o 2%.

Notowania: Eurocash SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:EUR/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk