• Odbierz prezent
EUROCASH: Propozycja przeznaczenia zysku za rok 2020 (2021-03-31 19:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Propozycja przeznaczenia zysku za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym postanowił przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 27 kwietnia 2021 roku („ZWZ”) propozycję, aby zysk netto za rok 2020 w kwocie 128 935 033,00 (sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy) złote podzielić w ten sposób, że:
(1) osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,48 zł (czterdzieści osiem groszy) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 07 lipca 2021 roku; oraz
(2) pozostała część zysku za rok 2020 przelana zostanie na kapitał zapasowy.
Propozycja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 marca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASHHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-052Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiśniowa11
(ulica)(numer)
061 658 33 01061 658 33 04
(telefon)(fax)
eurocash@aurocash.com.plwww.eurocash.com.pl
(e-mail)(www)
779-19-06-082631008941
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Jacek OwczarekCzłonek Zarządu
2021-03-31Arnaldo GuerreiroCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk