• Odbierz prezent
Euro po 4,47 PLN. Frank przy 4,20 złotego. Nieznaczne umocnienie polskiej waluty przy ruchu w stronę risk-on na globalnym rynku

Czwartkowy, poranny handel przynosi słabe umocnienie polskiej waluty, jednak najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się dalsza stabilizacja kursów. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,4700 zł wynosi kurs euro EUR/PLN, 3,9328 złotego kurs dolara USD/PLN oraz 4,1994 zł kurs franka CHF/PLN. Rentowności polskiego długu spadły do okolic 1,330% w przypadku papierów 10-letnich.

Ostatnie godziny na rynkach przyniosły wzmocnienie układów risk-on, aczkolwiek koszykowe ujęcie złotego nadal wykazuje stabilizację w zakresie 87,44 – 86,64 punktów. Przy wyraźnej aprecjacji eurodolara o blisko 0,95%, względem wczorajszych minimów, złoty umocnił się do USD o 0,98%. W tym samym czasie w odniesieniu do punktów ekstremalnych środowej sesji krajowa waluta zyskuje tylko 0,22% do Euro. Globalnie mamy powrót na ścieżkę risk-on, więc ponownie chętniej preferowane są ryzykowne aktywa pomimo wzrostu napięć na linii USA-Chiny. Także sytuacja nowych infekcji Covid-19 w USA uległa pogorszeniu, niemniej inwestorzy nie wykazują pesymizmu. Co więcej wczoraj mieliśmy w połączeniu z ruchem wzrostowym eurusd z rejonu 1,12618 do 1,13507 USD czytelne zwyżki na Wall Street rzędu 0,7-1,4% przy stabilizacji na rynku papierów skarbowych. Stąd złoty posilił się i wykonał stosowne umocnienia do głównych walut, niemniej brakuje dla PLN silnego bodźca. Notowania konsolidacyjne krajowej waluty sięgają już prawie 20 sesji, gdzie mamy na całym koszyku zmienność w wysokości średnio 1,15%.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane dotyczące bilansu handlowego w Niemczech. Klasycznie uczestnicy rynku będą wyczekiwać na cotygodniowe dane o nowych bezrobotnych w USA. Odczytanie zostanie także raport nowych zezwoleń na budowę z Kanady. Warto podchodzić do tych danych nieco sceptycznie, gdyż widzimy, że na rynku akcji trwa szaleństwo zakupów. Rynek akcji chińskich rośnie już w tym tygodniu o 9,4%, przy 2,79% wzroście technologicznego indeksu z giełdy Nasdaq. W tych warunkach i presji na północ eurodolara mamy nieznaczne symptomy umacniania złotego, niemniej nadal PLN przebywa w ważnych konsolidacjach do głównych walut.

 

Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Notowania: EURPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURPLN/

Michał Pietrzyca

Analityk techniczny Wydziału Doradztwa i Analiz Rynkowych w Domu Maklerskim BOŚ. Trader i inwestor z zamiłowania, permanentnie uskutecznia i buduje systemy transakcyjne.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk