• Odbierz prezent
Euro po 4,41 zł. Dolar powyżej 3,75 PLN. Funt przy 4,90 złotego. Frank blisko 4,10 zł. Kursy walut na rynku Forex
Z artykułu dowiesz się:

Co się dzieje na rynkach finansowych i jakie są aktualne kursy walut na rynku Forex

Wtorek był dość dynamicznym dniem na rynkach. W pewnym momencie wydawało się, że na Wall Street padną rekordy, jednak pod koniec handlu nastąpiło znaczące pogorszenie nastrojów. To sprawia, że dolar kontynuuje próbę odrabiania strat.

Wczorajszy dzień był namiastką tego, czym skończy się obecna polityka Fed. Już przed pandemią relacja wycen aktywów finansowych (akcje, złoto i obligacje) była zdecydowanie najwyższa w historii (ok. 30% wyższa niż w szczycie bańki dot-com, kiedy akcje były bardzo drogie, ale obligacje i złoto sporo tańsze). Pandemia dołożyła kolejną cegiełkę, a w zasadzie cegłę – relacja cen aktywów (w równej mierze S&P500, Nasdaq100, złoto i obligacje 10-letnie) do amerykańskiego PKB jest dziś 3,5 krotnie wyższa niż 1985 roku. Wczorajszy dzień pokazał jakie może to mieć konsekwencje. Drożejące akcje wywołały realizację zysków na metalach szlachetnych. Ta przerodziła się w niemal paniczną wyprzedaż (cena srebra spadła wczoraj o 16%), a to z kolei…uderzyło w giełdy i przynajmniej na razie odsunęło S&P500 od rekordowych poziomów. Tak się dzieje, gdy wszystko drożeje w przekonaniu, że właśnie tego chce Fed. Oczywiście, nie musi to oznaczać, że załamanie jest za rogiem, szczególnie, że administracji zależeć będzie, aby dobre nastroje rynkowe utrzymały się do wyborów. W pewnym momencie rynek może jednak dojść do przekonania, że polityka Fed już nie wystarczy (gdy pomimo gigantycznego programu skupu i zerowych stóp gospodarka zacznie zwalniać).

Na razie przecena złota i srebra pomogła dolarowi, choć rynek walutowy pozostaje relatywnie spokojny. Na rynku złotego skuteczne pozostają wsparcia, o których pisałem wczoraj, a to przekłada się na niewielkie osłabienie naszej waluty. Ruchy te jednak nie są decydujące – zobaczymy jak rynek potraktuje wczorajszą sytuację (czy jako wypadek przy pracy, czy poważniejsze ostrzeżenie).

W dzisiejszym kalendarzu jedna ciekawa pozycja już za nami – brytyjski PKB skurczył się w drugim kwartale o 21,7% r/r, minimalnie mniej niż oczekiwał rynek, choć nadal oczywiście w gigantycznym stopniu. O 14:30 poznamy lipcowe dane o inflacji w USA. Inflacja być może na tym etapie nie gra kluczowej roli (liczy się bardziej tempo wychodzenia z kryzysu), ale w kontekście ostatnich ruchów na metalach szlachetnych może nie być bez znaczenia. Tymczasem o 9:40 dolar (USD) kosztuje 3,7559 złotego, euro (EUR) 4,4099 złotego, frank (CHF) 4,0980 złotego, zaś funt (GBP) 4,8994 złotego.

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Notowania: EURPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURPLN/

Przemysław Kwiecień

Główny Ekonomista X-Trade Brokers. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent UW i London Metropolitan University (tytuł MSc). Najlepszy analityk makroekonomiczny 2014 roku według NBP, Rzeczpospolitej i Parkietu. Wielokrotnie w czołówce rankingów prognoz walutowych agencji Bloomberg.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk