• Sklep
  • Odbierz prezent
EURAUD - inicjatywa po stronie popytu
Z artykułu dowiesz się:

- Jak wygląda obecna sytuacja na rynku EURAUD z perspektywy Price Action

Stan rynku po sesji 23 lipca 2015.

 

Pomimo wieloletniego trendu spadkowego, od lipca 2013, para realizuje ruch boczny z dolnym ograniczeniem w okolicach 1.3900 i 200-pipsową strefą horyzontalnego oporu: 1.5360 – 1.5560. Wymieńmy dwa kluczowe incydenty określające ramy konsolidacji. Pierwszy to nieudane pokonanie strefy oporu (grudzień 2013/marzec 2014). Drugi, określający aktualną inicjatywę popytu, to potwierdzenie wsparcia 1.3900 poprzez zawiązanie wzrostowej formacji. Do czasu negacji formacji, wariantem podstawowym jest ponowne testowanie strefy oporu.

 

FXMAG forex euraud - inicjatywa po stronie popytu 1

 

Wykres tygodniowy potwierdza inicjatywę popytu. Zwróćmy uwagę na długotrwały spór o horyzontalną granicę 1.4700. Kupujący potwierdzili wybicie i do czasu ponownego zejścia kursu poniżej 1.4700, obowiązuje wariant wzrostowy. Cena dotarła do kolejnego horyzontalnego punktu odniesienia – 1.5000. Nieudane wybicie tej granicy w grudniu 2014 roku doprowadziło do wielomiesięcznej spadkowej fali. Popyt stoi przed szansą pokonania tej granicy i otwarcia drogi w kierunku 1.5530.

 

FXMAG forex euraud - inicjatywa po stronie popytu 2

 

Wykres dzienny daje podobny obraz rynku. Ostatnim aktem przewagi popytu było zawiązanie formacji inside bar setup (niebieski prostokąt), która posłużyła do sforsowania bariery 1.4730. Cena uzyskała przyśpieszenie i dotarła w rejon oporu 1.5000, pokonując po drodze lokalną barierę 1.4870 (najbliższy poziom wsparcia).

 

FXMAG forex euraud - inicjatywa po stronie popytu 3

 

Przegląd sytuacji kończymy spojrzeniem na wykres 4-godzinny, który obrazuje inicjatywę popytu poprzez kolejne, następujące po sobie, wzrostowe formacje cenowe. Ostatnia posłużyła do pokonania bariery 1.4850. Silna inicjatywa kupujących.

 

FXMAG forex euraud - inicjatywa po stronie popytu 4


Zbigniew Wieczorek

Specjalizuje się w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk