• Odbierz prezent
Estoński rejestr handlowy zatwierdził podwyższenie kapitału zakładowego RESBUD SE o ponad 24 mln EUR

9 marca 2021 roku estoński rejestr handlowy zatwierdził podwyższenie kapitału zakładowego RESBUD SE do ponad 26 mln EUR oraz zarejestrował związane z nim zmiany statutu Spółki. To finalizacja procesu przejęcia pakietów większościowych udziałów w spółkach Uniwersim sp. z o.o., Conpol sp. z o.o. oraz Energokompliekt OOO, dzięki przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku prywatnej subskrypcji ponad 218 mln nowych akcji RESBUD SE.

Decyzja estońskiego rejestru handlowego oznacza, że od dnia 9 marca 2021 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 26 028 229 EUR (wcześniej wynosił 1,991 mln EUR), a całkowita ilość głosów oraz akcji bez wartości nominalnej wynosi 236 620 263.

Finalizacja złożonego procesu subskrypcji nowych akcji, znaczącego podwyższenia kapitału zakładowego RESBUD SE oraz przejęcia trzech spółek z branży handlowo-budowlanej, to początek nowego rozdziału w historii RESBUD SE. Patrzymy w przyszłość z optymizmem, a naszym planem jest konsekwentne budowanie wartości spółek wchodzących w skład naszego holdingu. Chcemy generować zyski dla naszych akcjonariuszy, jednocześnie tworząc wartość dodaną dla gospodarki i społeczeństwa – mówi Jarosław Gerard Podolski, Członek Zarządu RESBUD SE.

Realizując proces transformacji w nowoczesny i dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, RESBUD SE nabyła 4 lutego br. udziały w spółkach Uniwersim sp. z o.o., Conpol sp. z o.o. oraz Energokompliekt OOO (odpowiednio 100%, 61,36% oraz 83,7% udziałów w kapitale zakładowym wyżej wymienionych firm).

Był to element procesu subskrypcji prywatnej 218.520.263 nowych papierów wartościowych RESBUD SE, które udziałowcy spółek Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o. nabyli poprzez wkłady w naturze w postaci swoich udziałów w tych spółkach. Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji wyniosła 0,1467 EUR, a całkowita wartość nowych akcji – ponad 32 mln EUR.

W efekcie transakcji, RESBUD SE posiada aktualnie w swoim portfelu 100% udziałów w Uniwersim sp. z o.o., 100% udziałów w Conpol sp. z o.o. oraz 100% udziałów w Energokompliekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio). Powoduje to obowiązek sporządzenia przez Spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego ze wspomnianymi wyżej spółkami, począwszy od 2021 roku.

Energokompliekt OOO to spółka handlowa z siedzibą w Jekaterynburgu, będąca kompleksowym operatorem dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowy i modernizacji instalacji energetycznych. Jej klientami są największe firmy budowlane na terenie Rosji i kilku krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Spółka działa też na kilku rynkach zagranicznych - od Polski i Estonii, po Daleki Wschód.

Conpol sp. z o.o. posiada szerokie kompetencje w zakresie budownictwa inżynieryjnego i energetycznego, a także produkcji betonu i asfaltu. Spółka obecnie prowadzi z sukcesem działalność na polskim rynku, uczestnicząc jako wykonawca w inwestycjach z zakresu budownictwa kubaturowego, inżynieryjnego i drogowego. Do najważniejszych realizacji Spółki należą m.in.: rozbudowa Międzynarodowego Terminala Pasażerskiego Kraków - Balice, budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice (odcinek G), przebudowa układów torowych wraz infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 (odcinek Leszno-Czempiń), a także wykonanie robót budowalnych na odcinku linii E30 Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy.

Uniwersim sp. z o.o. to producent mas bitumicznych i betonów wysokiej jakości. Spółka produkuje mieszanki mineralno-asfaltowe, przeznaczone do wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni, dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7, i od wielu lat współpracuje zarówno z firmami specjalizującymi się w modernizacji oraz przebudowie dróg lokalnych i wojewódzkich, jak również z koncernami realizującymi kontrakty na budowę dróg ekspresowych i autostrad. W latach 2017-2019 wytwórnia była jednym z głównych producentów mieszanki dla Strabag S.A. na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Radziejowice-Przeszkoda.

O Spółce

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym.

Spółki wchodzące w skład portfolio inwestycyjnego RESBUD SE zajmują się przede wszystkim: inżynierią lądową, robotami budowlanymi, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, produkcją mas bitumicznych i betonów, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji instalacji energetycznych.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk