• Odbierz prezent
ESK: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019 i raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku. (2021-03-12 12:48)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019 i raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. Zmiany te wynikają z terminu wydania opinii przez biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i jej ewentualnym wpływem na dane finansowe za IV kwartału roku 2020.
W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. został ustalony na dzień 22 marca 2021 r., a termin publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2020 na dzień 23 marca 2021 r. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-12 12:48:27Rafał WójcikCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk