• Odbierz prezent
ESK: Raport roczny za rok obrotowy 2019. (2021-03-30 23:11)
fot. freepik.com
Eskimos S.A. w restrukturyzacji (Spółka) przekazuje Raport Roczny za rok obrotowy 2019. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za 2019 rok. Załączniki do Raportu Rocznego: Raport Roczny za rok 2019 (1), Sprawozdanie finansowe za rok 2019 (2), Sprawozdanie Zarządcy z działalności w 2019 roku, (3) Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 (4).
PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-30 23:11:44Rafał WójcikCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk