• Odbierz prezent
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ: raport finansowy (2021-03-09 13:02)
fot. freepik.com
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych
Data przekazania:2021-03-09
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-085WARSZWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BIELAŃSKA12
(ulica)( numer)
(0-22) 337-66-00(0-22) 337-66-99info@esaliens.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-14-166141950146www.esaliens.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

2021-02-24

Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

2021-03-05

Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania

1 241

Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

1 241

Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

14 682

Data wykupu

Waluta

Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu

2021-02-24PLN1 417,64

W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-03-09Jacek TreumannCzłonek Zarządu
2021-03-09Norbert ChwesiukProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk