• Odbierz prezent
ERG: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości (2021-04-15 16:08)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarta została umowa przedwstępna sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Żeglarskiej o łącznej powierzchni 0,8707 ha wraz z prawem własności posadowionych na tej nieruchomości budynków za cenę 940 tys. zł. Umowa zawarta została ze spółką nie będącą podmiotem powiązanym z Emitentem. Nieruchomość stanowi teren o przeznaczeniu rekreacyjno – wypoczynkowym i nie jest wykorzystywana na cele produkcyjne. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości powinna zostać zawarta nie później niż do dnia 4 czerwca 2021 r.
Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERG SA
(pełna nazwa emitenta)
ERGChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-520D?browa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemiczna6
(ulica)(numer)
032 264 02 81032 262 32 48
(telefon)(fax)
zts@erg.com.plwww.erg.com.pl
(e-mail)(www)
629-00-11-681272242844
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Grzegorz TajakPrezes Zarządu
2021-04-15Tomasz GwizdaCzłonek Zarządu, Dyrektor Handlowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk