• Odbierz prezent
ERBUD S.A.: Rozszerzenie strategii Grupy  Erbud. (2021-02-19 11:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Rozszerzenie strategii Grupy Erbud.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 19 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany strategii działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. („Strategia”).
Zmieniona Strategia zakłada, że zakres działalność Spółki zostanie poszerzony o nowy segment działalności związany z produkcją, sprzedażą i montażem obiektów modułowych. Zmieniona Strategia zakłada, że produkcja modułów odbywać się będzie w Polsce, zaś sprzedaż i montaż obiektów modułowych głównie na rynku europejskim za pośrednictwem spółki zależnej od Spółki - GWI Bauunternehmung GmbH z siedzibą w Düsseldorfie. Rozszerzenie zakresu działalności Spółki w ramach zmienionej Strategii wymagać będzie inwestycji, w szczególności zakupu linii produkcyjnych, zakupu nieruchomości na której realizowana będzie działalność produkcyjna w ramach nowego segmentu oraz zwiększenia zatrudnienia. Spółka zakłada, że całkowite nakłady w związku z uruchomieniem nowego segmentu działalności wyniosą ok. 80-100 mln zł mln zł w okresie najbliższych 3 lat.
Zgodnie ze zmienioną Strategią, Spółka podjęła decyzję o przeprowadzeniu analiz oraz prac przygotowawczych dla oceny możliwości pozyskania oraz określenia warunków finansowania realizacji zmienionej Strategii poprzez przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. („PBDI”), spółki zależnej od Spółki, pozyskania inwestora dla PBDI lub transakcji finansowania dłużnego, przy założeniu utrzymania kontroli Spółki nad PBDI dla potrzeb konsolidacji wyników PBDI w ramach wyników grupy kapitałowej Spółki oraz z wyłączeniem scenariusza obejmującego emisję nowych akcji Spółki. O kolejnych etapach realizacji Strategii Spółka będzie informowała zgodnie z obowiązującymi ją przepisami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
022 545-88-81022 545 88 82
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk