• Odbierz prezent
ERBUD S.A.: Realizacja strategii Grupy Erbud – zakup nieruchomości inwestycyjnych. (2021-03-31 17:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Realizacja strategii Grupy Erbud – zakup nieruchomości inwestycyjnych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB nr 10/2021 z dnia 19 lutego 2021 r., Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 31 marca 2021 roku Spółka zawarła z GRAFITH-NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. („Sprzedający”) warunkową umowę sprzedaży nieruchomości („Umowa”). Zawarcie Umowy jest to kolejnym etapem realizacji strategii dotyczącej utworzenia nowego segmentu działalności związanego z produkcją, sprzedażą i montażem obiektów modułowych.
Spółka jako kupujący zobowiązała się do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Ostaszewie na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: (i) terenu przemysłowego o powierzchni 5,2018 ha zabudowanego halą produkcyjno-magazynową oraz (ii) gruntu ornego o powierzchni 9,9643 ha (łącznie jako „Nieruchomość”). Cena za Nieruchomość wynosi 39 mln zł netto (plus VAT).
Termin na wydanie Nieruchomości strony ustaliły do dnia 31 maja 2021 r. Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przenoszącej własność Nieruchomości po dniu spełnienia się warunku jakim jest nieskorzystanie przez spółkę Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z ustawowego prawa pierwokupu albo złożenie oświadczenia, że nie wykona ona prawa pierwokupu Nieruchomości, jednak nie wcześniej niż po złożeniu wniosku o wykreślenie hipoteki umownej łącznej obciążającej Nieruchomość i nie później niż w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
022 545-88-81022 545 88 82
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk