• Odbierz prezent
ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 41,1 mln zł netto na budowę w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji mieszkaniowej (z usługami w parterze) „Sienkiewicza", położonej we Wrocławiu, przy ul. Sienkiewicza/Świętokrzyskiej. (2021-02-26 09
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 41,1 mln zł netto na budowę w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji mieszkaniowej (z usługami w parterze) „Sienkiewicza", położonej we Wrocławiu, przy ul. Sienkiewicza/Świętokrzyskiej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje , że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę o wartości 41,1 mln zł netto na niżej określonych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU
1 Data zawarcia 2021.02.25
2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) " Spółką VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000030117, NIP: 8960000701, REGON: 930778024, o kapitale zakładowym 30.108.257,72 zł w całości pokrytym
"
3 Wartość kontraktu 41 100 000,00 zł
4 Przedmiot kontraktu realizacja w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji mieszkaniowej (z usługami w parterze) „Sienkiewicza", położonej we Wrocławiu, przy ul. Sienkiewicza/Świętokrzyskiej, ,
5 Miejsce wykonywania kontraktu Wrocław, ul. Sienkiewicza/Świętokrzyska
6 Terminy realizacji 87 tygodni
7 Warunki płatności 30 dni
8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 10%
9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 5%
10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin bowiązywania)
11 Kary Max wysokość kar 10%


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
022 545-88-81022 545 88 82
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk