• Odbierz prezent
ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 74,5 mln zł netto, która dotyczy generalnego wykonania Inwestycji „Dom Studenta LOBOS” w Krakowie. (2021-03-12 11:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 74,5 mln zł netto, która dotyczy generalnego wykonania Inwestycji „Dom Studenta LOBOS” w Krakowie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 12/2021 z dnia 1 marca 2021 r. Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał Umowę ze Spóka PALENA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowo-akcyjna na generalne wykonanie obiektu - Budynek Usługowo-Hotelowy-Kraków, Al. Pokoju.
W związku z powyższym Umowa została zawarta na niżej określonych warunkach:


LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU
1 Data zawarcia kontraktu "U M O W A o Generalne Wykonanie Obiektu –
Budynek Usługowo – Hotelowy – Kraków, Al. Pokoju
z dnia12.03.2021 r."
2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) "PALENA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowo-akcyjna
z siedzibą: 00-581 Warszawa, ul. Litewska 1"
3 Wartość kontraktu netto 74 500 000,00 zł
4 Przedmiot kontraktu Generalne wykonanie budynku usługowo-hotelowego w Krakowie przy Al. Pokoju
5 Miejsce wykonywania kontraktu Kraków, Al. Pokoju
6 Terminy realizacji "Data przejęcia placu budowy: 04 marca 2021 r.
Termin Końcowy: 28 września 2022 r."
7 Warunki płatności fakturowanie miesięczne płatne w terminie 30 dni
8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) "3 725 000, 00 zł - tj. 5% wynagrodzenia umownego - możliwa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na okres realizacji umowy,
"
9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 3 725 000,00 0zł - tj. 5% wynagrodzenia umownego - możliwa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na okres 60 m-cy.
10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) brak
11 Kary "Kary nie odbiegają od warunków rynkowych tego typu umów.
Limit kar umownych do 10% wartości wynagrodzenia netto dla obu stron
0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki "

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
022 545-88-81022 545 88 82
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Jacek Leczkowski
Agnieszka Głowacka
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Jacek Leczkowski
Agnieszka Głowacka

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk