• Odbierz prezent
ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartość 40,3 mln zł netto na budowę budynku wielorodzinnego w Gdańsku. (2021-10-21 17:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr86/2021
Data sporządzenia: 2021-10-21
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartość 40,3 mln zł netto na budowę budynku wielorodzinnego w Gdańsku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy na roboty budowlane na niżej wyszczególnionych warunkach:


Lp. Wyszczególnienie Dane z kontraktu
1 Data zawarcia kontraktu 2021.10.21
2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Pilotów 21 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 10 Lutego 5, 81-366 Gdynia
3 Wartość kontraktu (PLN, netto) 40 292 767,79
4 Przedmiot kontraktu Budowa budynku wielorodzinnego z garażami podziemnymi, przychodnią lekarską i lokalami usługowymi wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Pilotów 21 w Gdańsku
5 Miejsce wykonywania kontraktu Gdańsk
6 Terminy realizacji "1. Rozpoczęcia Robót: przekazanie placu budowy nastąpi 7 dni od daty podpisania umowy i przekazania pozwolenia na wycinkę drzew
2. Zakończenie Robót: 20,5 miesięcy od Rozpoczęcia Robót."
7 Warunki płatności "Fakturowanie, jeden raz w miesiącu, po przeprowadzeniu Odbioru Częściowego, termin płatności 30 dni.
"
8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 6% wartości netto Umowy z terminem obowiązywania od dnia podpisania Umowy 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego
9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) "1,8% wartości netto Umowy z terninem obowiązywania od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego do 15 dni kalendarzowych po upływie ostatniego okresu rękojmi za wady"
10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) Okres podstawowy 36 miesięcy
11 Kary Kary nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Łączna wartość kar umownych jest ograniczona do 10% Wynagrodzenia brutto Umowy.
12 Uwagi Umowę realizuje Oddział Toruń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
022 545-88-81022 545 88 82
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-21Jacek Leczkowski
Agnieszka Głowacka
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Jacek Leczkowski
Agnieszka Głwoacka

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk