• Odbierz prezent
Erato Energy ASI S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (2021-02-24 18:59)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-02-24
Skrócona nazwa emitenta
Erato Energy ASI S.A.
Temat
Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Erato Energy ASI S.A. (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.) (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść zawiadomień, które Spółka otrzymała w dniu 24 lutego 2021 r. w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 2080).

Z zawiadomień wynika następująca struktura akcjonariatu Emitenta:

- Pan Łukasz Gralec – 98.688.153 akcje i głosy (56,43% w kapitale oraz w głosach),
- Pan Michał Post – 38.727.076 akcji i głosów (22,14% w kapitale oraz w głosach),
- Pan Mateusz Holly – 8.338.736 akcji i głosów (4,77% w kapitale oraz w głosach),
- Pan Mariusz Muszyński – 7.296.801 akcji i głosów (4,17% w kapitale oraz w głosach),
- Pretium Investments ASI Sp. z o.o. (podmiot zależny od Pana Mariusza Muszyńskiego) – 923.856 akcji i głosów (0,53% w kapitale oraz w głosach),
- Pan Piotr Kumięga – 7.714.660 akcji i głosów (4,41% w kapitale oraz w głosach),
- Pan Krzysztof Cichecki – 3.480.387 akcji i głosów (1,99% w kapitale oraz w głosach),
- Pozostali – 9.712.380 akcji i głosów (5,55% w kapitale oraz w głosach).
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie - ŁG.pdfZawiadomienie - Łukasz Gralec
zawiadomienie - MP.pdfZawiadomienie - Michał Post
zawiadomienie - MH.pdfZawiadomienie - Mateusz Holly
zawiadomienie - MM.pdfZawiadomienie - Mariusz Muszyński i Pretium Investments ASI Sp. z o.o.
zawiadomienie - PK 1.pdfZawiadomienie - Piotr Kumięga 1
zawiadomienie - PK 2.pdfZawiadomienie - Piotr Kumięga 2
zawiadomienie - KC.pdfZawiadomienie - Krzysztof Cichecki
zawiadomienie - porozumienie 1.pdfZawiadomienie - porozumienie akcjonariuszy 1
zawiadomienie - porozumienie 2.pdfZawiadomienie - porozumienie akcjonariuszy 2

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Erato Energy ASI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
52-200Wysoka
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fiołkowa3
(ulica)(numer)
+ 48 71 71 59 486
(telefon)(fax)
kontakt@eratoenergy.comwww.eratoenergy.com
(e-mail)(www)
89-717-42-783020441378
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-24Krzysztof KłyszWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk