• Odbierz prezent
Erato Energy ASI S.A.: Wpis TIG ASI Sp. z o.o. w organizacji do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (wewnętrznie zarządzający ASI) (2021-03-04 16:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
Erato Energy ASI S.A.
Temat
Wpis TIG ASI Sp. z o.o. w organizacji do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (wewnętrznie zarządzający ASI)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Erato Energy ASI S.A. (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.) (dalej: „Emitent”) informuje o powzięciu informacji, że w dniu 25 lutego 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego dokonała wpisu TIG ASI Sp. z o.o. w organizacji do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, jako wewnętrznie zarządzający ASI.

Jedynym udziałowcem TIG ASI Sp. z o.o. w organizacji jest Erato Energy ASI S.A. (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.).

Emitent po ustaniu statusu alternatywnej spółki inwestycyjnej i po połączeniu ze spółką w 100% zależną Erato Energy Sp. z o.o. będzie kontynuował (i rozwijał) działalność realizowaną przez Erato Energy Sp. z o.o. w zakresie odnawialnych źródeł energii (zwłaszcza fotowoltaika), natomiast działalność inwestycyjna zostanie przeniesiona (i rozwijana) z Erato Energy ASI S.A. (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.) do spółki zależnej TIG ASI Sp. z o.o.

Zawiązanie TIG ASI Sp. z o.o. wynika z procesu, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2020, a następnie raportami bieżącymi nr 36/2020, 37/2020, 40/2020, 43/2020, 44/2020, 45/2020, 1/2021 oraz 6/2021.

Zasady funkcjonowania alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) i zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną określa ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2020 poz. 95 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Erato Energy ASI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
52-200Wysoka
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fiołkowa3
(ulica)(numer)
+ 48 71 71 59 486
(telefon)(fax)
kontakt@eratoenergy.comwww.eratoenergy.com
(e-mail)(www)
89-717-42-783020441378
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Krzysztof KłyszWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk