• Odbierz prezent
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ: raport finansowy (2021-09-28 12:27)

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr31/2021(kolejny numer raportu / rok)


Temat raportu:Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.
Data przekazania:2021-09-28

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY(pełna nazwa funduszu)EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ
EQUES INVESTMENT TFI S.A.(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)80-350
GDAŃSK(kod pocztowy)
(miejscowość)CHŁOPSKA
53(ulica)
( numer)(22) 379 46 00
(22) 379 46 10
warszawa@eitfi.pl(telefon)
(fax)
(e-mail)www.eitfi.pl(NIP)
(REGON)
(WWW)

KOREKTA RAPORTU:
PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie?

Nie

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2021-10-29

Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2021-10-29

Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych
(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

od 10.10.2021 do 20.10.2021

Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych

Nie dotyczy. Brak możliwości redukcji.

Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2021-11-12

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

lp.

nazwa podmiotu

miejscowość

adres

Żądania wykupu mogą być składane przez
Uczestników Funduszu w domach maklerskich
prowadzących rachunek papierów
wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zdeponowane zostały
przez Uczestnika certyfikaty lub – jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów inwestycyjnych – u Sponsora Emisji (NWAI Dom Maklerski S.A.)
Szczegółowe informacje
dotyczące lokalizacji
placówek domów maklerskich prowadzących rachunek papierów
wartościowych albo rachunek zbiorczy Uczestnika Funduszu można znaleźć na stronach internetowych tych domów maklerskich.

Szczegółowe informacje
dotyczące lokalizacji
placówek Sponsora Emisji:
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna - Warszawa.
Szczegółowe informacje
dotyczące lokalizacji
placówek domów maklerskich prowadzących rachunek papierów
wartościowych albo rachunek zbiorczy Uczestnika Funduszu można znaleźć na stronach internetowych tych domów maklerskich.

Szczegółowe informacje
dotyczące lokalizacji
placówek Sponsora Emisji:
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna - ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa.

PlikOpisPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTData

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis2021-09-28
Jakub Liebhart

Członek Zarządu2021-09-28
Kamil Chylak

Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk