• Odbierz prezent
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ: raport finansowy (2022-08-12 14:21)
fot. freepik.com
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych
Data przekazania:2022-08-12
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZEQUES Investment TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
80-350GDAŃSK
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHŁOPSKA53
(ulica)( numer)
(22) 379-46-00PLFIZ001006warszawa@eitfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
382057219www.eitfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

2022-07-29

Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

2022-07-29

Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania

82

Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

82

Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

3 239

Data wykupu

Waluta

Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu

2022-07-29PLN1 377,94

W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz nie wcześniej niż w terminie 7 dni i nie później niż w terminie 14 dni od Dnia Wykupu, w którym Certyfikaty te zostały wykupione przez Fundusz. Wypłata będzie następowała przez przedstawienie kwot pieniężnych do dyspozycji KDPW. Następnie KDPW rozdzieli otrzymane środki pomiędzy rachunki pieniężne podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze lub rachunki sponsora emisji, na których zapisane były wykupione Certyfikaty, po pobraniu z tych środków należnych podatków dochodowych, w zakresie których KDPW wykonuje obowiązki płatnika, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania KDPW. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze lub rachunki sponsora emisji, na których zapisane były wykupione Certyfikaty, przekazują poszczególnym osobom, których Certyfikaty Fundusz wykupił, przypadające tym osobom kwoty środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów, po pobraniu z tych środków należnych podatków dochodowych, w zakresie których podmioty te wykonują obowiązek płatnika, na rachunki pieniężne lub rachunki bankowe tych osób.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTData

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis2022-08-12Tomasz Korab
Prezes Zarządu2022-08-12Kamil Chylak Członek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk