• Odbierz prezent
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ: raport finansowy (2021-08-02 16:39)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

9/2021
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2021-08-02
Nazwa podmiotu:EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu:Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii U EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ oraz o liczbie oferowanych certyfikatów serii U Funduszu
Podstawa prawna§ 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

WIADOMOŚĆ

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając w imieniu EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ („Fundusz”), na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”) informuje, o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „U” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „U” Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „U” Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „U” Funduszu wynosi: 1.605,78 zł (słownie: tysiąc sześćset pięć złotych 78/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „U”, tj. na dzień 28 lipca 2021 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „U” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii A, C, D, J, K, L, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD przedmiotem zapisów było nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „U”.

PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-02Kamil ChylakCzłonek Zarządu
2021-08-02Piotr FulińskiProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk