• Odbierz prezent
EPR: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKOPARK S. A. w dniu 3 października 2022 roku (2022-10-04 23:31)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKOPARK S.A. w dniu 3 października 2022 roku.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów w porządku obrad lub podjęcia którejkolwiek z uchwał objętych porządkiem obrad.
Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.
W trakcie obrad ogłoszono przerwę, po przerwie wznowiono obrady Walnego Zgromadzenia.

Treść uchwał można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.eko-park.org

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2), 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-10-04 23:31:19Robert OlejnikPrezes Zarządu
2022-10-04 23:31:19Rafał OlejnikWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk