• Odbierz prezent
Epidemia koronawirusa w Polsce – szybka analiza. Strategia dotycząca rynku akcji w Europie Środkowej i Wschodniej

Rząd wprowadził następujące środki:  (1) zamknięcie wszystkich szkół i żłobków na okres dwóch tygodni; (2) zamknięcie wszystkich centrów handlowych, restauracji, barów i kawiarni (sklepy spożywcze i drogerie pozostają otwarte); (3) wprowadzenie kontroli granicznych, z obowiązkową 14-dniową kwarantanną dla przybywających podróżnych; (4) „zawieszenie” z możliwością odwołania wszystkich lotów międzynarodowych i połączeń kolejowych. Większość z tych środków zapobiegawczych została początkowo wprowadzona na okres dwóch tygodni.

Prezes banku centralnego: „Będę rekomendować cięcie stóp procentowych”

Prezes NBP Glapiński zapowiedział, że na kolejnym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, które odbędzie się jutro (17 marca), zaleci obniżenie stóp procentowych, aby pomóc gospodarce przetrwać zamęt związany z wirusem Covid-19. Zwracamy uwagę, że do zmiany stóp niezbędne jest poparcie co najmniej pięciu z dziesięciu członków rady (w tym prezesa). Według nas wysokość stóp procentowych zostanie zawieszona do końca 2021 r.

Swobodna sprzedaż detaliczna w sklepach stacjonarnych tymczasowo wstrzymana

Zamknięcie centrów handlowych (ogłoszone już w Polsce, Czechach, Słowacji, Bułgarii i Słowenii) ma wyraźnie negatywny wpływ na sprzedaż detalistów takich jak LPP i CCC. Rzecznik LPP zauważył, że ryzyko po stronie podaży zmalało, ponieważ większość chińskich fabryk wznowiła produkcję, a cała wiosenno-letnia kolekcja jest już w sklepach, magazynach lub w transporcie. Jednak wpływ po stronie popytu może być znaczący. Komentarz CCC był utrzymany w tym samym tonie; spółka stwierdziła, że przychody z e-commerce stanowiły blisko 45% obrotów w marcu, w porównaniu z poziomem 25% w roku 2019.

Na sektor bankowy mogą mieć wpływ niższe stopy procentowe i wyższy wskaźnik NPL

Wpływ na banki będzie prawdopodobnie dwojaki: (1) poprzez ogólne mechanizmy makro, w tym obniżenie jakości aktywów i mniejszy popyt na pożyczki; (2) poprzez NIM w przypadku obniżenia stóp procentowych. Szacujemy, że redukcja o 100 pb przełoży się na spadek NIM o około 35 pb dla PKO i około 25 pb dla Pekao i Santander Bank Polska. W kategoriach EPS oznacza to około 12% dla PKO, 8% dla Pekao i 7% dla Santander. Patrząc na KR, w PKO opłata za 2019 r. wyniosła 55 pb. wobec 10-letniej średniej 100 pb.; w Pekao 2019 r. opłata wynosiła 48 pb wobec 1-letniej średniej 52 pb. W 2019 r. opłata w Santander wynosiła 85 pb w porównaniu do średniej 10-letniej wynoszącej 95 bp.

Metoda wyceny i ocena ryzyka

Wyniki gospodarcze Polski mogą być słabsze niż się spodziewamy, zagrażając naszym prognozom i fundamentalnym założeniom. W przypadku inwestorów zagranicznych widzimy także ryzyko deprecjacji waluty krajowej. Ponadto polskie akcje są narażone na ryzyko finansowe, operacyjne, jak i ryzyko płynności. Istnieje szereg branżowych ryzyk związanych z akcjami, które mogą mieć wpływ na wyniki spółek przedstawionych w naszym raporcie.


UBS

UBS – szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe z głównymi oddziałami w Zurychu i Bazylei. Posiada biura także w Nowym Jorku. Zajmuje się bankowością prywatną, inwestycyjną i obrotem papierami wartościowymi. Powstał z połączenia Union Bank of Switzerland i Swiss Bank Corporation w czerwcu 1998.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk