• Odbierz prezent
Epidemia koronawirusa skłania do przeglądu portfeli

Ocena konsekwencji epidemii koronawirusa oraz szacowanie strat, jakie przyniesie, to jeszcze kwestia przyszłości. Niepewny też sam jej przebieg. Już teraz jednak wiadomo, że spowoduje ona bardzo poważne, a w niektórych segmentach długofalowe zmiany, wpływające na strukturę globalnej gospodarki. Jeszcze niedawno dominującym scenariuszem było jedynie spowolnienie globalnego tempa wzrostu. Obecnie jest już niemal pewne, że przyjdzie się nam mierzyć z recesją. Co więcej, zastosowane do walki z niż narzędzia zarówno monetarne, jak i fiskalne, będą w znaczący sposób wpływać na sytuację na rynkach finansowych, prawdopodobnie w perspektywie kilku lat.

Rewizja strategii inwestycyjnych

W takiej sytuacji oczywiste jest, że dotychczasowe strategie inwestycyjne będą musiały ulec istotnej rewizji, a w ślad za tym, w większości przypadków konieczna stanie się przebudowa portfeli. Obecna sytuacja, charakteryzująca się wysokim stopniem niepewności oraz silnymi, emocjonalnymi wahaniami notowań na rynkach finansowych, nie jest środowiskiem sprzyjającym podejmowaniu decyzji i działań. Być może dobrze się w niej czują najbardziej spekulacyjnie nastawieni gracze, choć i dla nich potężna zmienność może być niebezpieczna. W przypadku większości inwestorów, jak najbardziej uzasadnione wydaje się przemyślenie dotychczasowych strategii, bowiem warunki zarówno rynkowe, jak i makroekonomiczne, ulegną bardzo istotnym, długofalowym zmianom. Trzymanie się starych schematów w takich warunkach byłoby działaniem nieracjonalnym, prowadzącym w większości przypadków do istotnego pogorszenia się wyników. Kompleksowy przegląd strategii i struktury portfeli dotyczyć będzie zarówno zarządzających aktywami, jak i ich klientów.


Michał Stanek

Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Od 1999 roku związany z rynkiem finansowym. Karierę rozpoczynał w renomowanych towarzystwach ubezpieczeniowych, powszechnym towarzystwie emerytalnym oraz departamentach Private Banking i Wealth Management międzynarodowych banków komercyjnych. Bogate doświadczenie biznesowe zdobył pełniąc m. in. funkcję dyrektora Regionalnego w AXA TFI S.A., a także dyrektora Sprzedaży i Rozwoju Sieci, a następnie dyrektora ds. Komunikacji Inwestycyjnej w AgioFunds TFI S.A. Obecnie prezes zarządu w Q Value sp. z o.o. Uznany trener i wykładowca, specjalizujący się w tematyce finansowej. Autor wielu publikacji w prasie branżowej.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk