• Odbierz prezent
Energa ze wstępnymi wynikami za II kwartał

9 września po zakończeniu sesji na GPW spółka Energa przedstawiła szacunkowe wyniki za II kwartał i I półrocze 2019 r.

 

Według szacunków Energi, w II kwartale EBITDA Grupy wyniosła 704 mln zł wobec 535 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 32% rok do roku.

W II kwartale EBITDA segmentu Dystrybucja jest szacowana na 428 mln zł wobec 481 mln zł rok wcześniej. Głównym czynnikiem wpływającym na wynik tego segmentu była niższa marża na dystrybucji, głównie z powodu wzrostu kosztów strat sieciowych, co było konsekwencją wyższych cen energii.

Według szacunków EBITDA segmentu Wytwarzanie wyniosła 54 mln zł wobec 65 mln zł w II kwartale 2018 r. Na obniżenie wyniku tego segmentu wpłynęły głównie takie czynniki, jak wzrost kosztu zużycia paliw oraz uprawnień do emisji CO2, a także wzrost kosztów stałych. Pozytywny wpływ na wynik tego obszaru działalności miały wyższe przychody ze sprzedaży energii i zielonych praw majątkowych.

Szacowana EBITDA segmentu Sprzedaż wyniosła 235 mln zł wobec 4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Istotny wpływ na wynik tego segmentu miał efekt niskiej bazy (niski wynik w II kwartale 2018 r.). Wpływ miało też utworzenie rezerwy w kwocie 31 mln zł zabezpieczającej możliwe przyszłe roszczenia wobec Energa-Obrót S.A. w związku z ewentualną koniecznością zapłaty wszelkich kar umownych wynikających z ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (umowy CPA). Kolejnym ważnym czynnikiem było rozwiązanie 50 mln zł rezerwy utworzonej w 2018 r. w kwocie 136 mln zł, co w dużym stopniu zabezpieczyło wyniki II kwartału przed niekorzystnym wpływem zmian ustaw.

W swym komunikacie spółka poinformowała, że w II kwartale dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 5 351 GWh wobec 5 584 GWh w II kwartale 2018 r. Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 925 GWh wobec 849 GWh w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej wyniosła 4 837 GWh wobec 4 754 GWh rok wcześniej.

 

W I półroczu szacowana EBITDA Grupy wyniosła 1,26 mld zł wobec 1,16 mld zł w analogicznym okresie zeszłego roku, co oznacza wzrost o 8% rok do roku. EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 976 mln zł wobec 990 mln zł rok wcześniej. EBITDA segmentu Wytwarzanie wyniosła 172 mln zł wobec 168 mln zł w pierwszym półroczu 2018 r. EBITDA segmentu Sprzedaż wyniosła 140 mln zł wobec 57 mln zł w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

W całym I półroczu dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 11 162 GWh wobec 11 440 GWh w analogicznym okresie ubiegłego roku. Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 1 950 GWh wobec 1 888 GWh rok wcześniej. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej wyniosła 9 804 GWh wobec 9 998 GWh w pierwszym półroczu 2018 r.

Energa poinformowała w swym komunikacie, że przedstawione wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Czytaj także: Energa rośnie po opublikowaniu wyników kwartalnych

Grupa Energa opublikowała w czwartek 30 maja wyniki finansowe za pierwszy kwartał, które wykazały znacznie, bo o niemal 100 mln złotych, niższy zysk niż rok wcześniej, jednak przy osiągnięciu zauważalnie wyższych dochodów ze sprzedaży. Kwartalne wyniki jednego z czołowych polskich dostawców energii .. Czytaj
Energa rośnie po opublikowaniu wyników kwartalnych

Notowania: Energa SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:ENG/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk