• Odbierz prezent
Energa spółka

30 lipca Energa opublikowała wyniki kwartalne. Spółka uzyskała wyższe przychody, jednak drugi kwartał zakończyła stratą netto. Na wyniki w istotnym stopniu wpłynęły odpisy z tytułu aktualizacji wartości aktywów. Nie bez znaczenia był też wpływ pandemii koronawirusa.

 

30 lipca przed sesją na GPW Energa opublikowała wyniki finansowe za II kwartał 2020 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 2,86 mld zł wobec 2,55 mld zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 12% rok do roku. Były one natomiast nieco niższe od oczekiwań analityków na poziomie 2,9 mld zł.

W II kwartale zysk EBITDA wyniósł 487 mln zł wobec 704 mln zł rok wcześniej. Wynik ten przewyższył oczekiwania analityków, którzy spodziewali się zysku EBITDA na poziomie 403,4 mln zł.

Strata z działalności operacyjnej wyniosła 244 mln zł wobec 163 mln zł zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Energa zakończyła II kwartał stratą netto w wysokości 878 mln zł wobec 66 mln zł zysku przed rokiem.

Energa wcześniej informowała o dokonaniu odpisów aktualizujących i zawiązaniu rezerwy, co miało obniżyć jej skonsolidowany wynik netto za I półrocze o 1,02 mld zł. Odpisy związane z Elektrownią Ostrołęka i PGG mają charakter niegotówkowy i nie wpłynęły na wynik EBITDA.

W całym I półroczu przychody wyniosły 6,14 mld zł, EBITDA 1,06 mld zł, a strata netto grupy 767 mln zł. Strata netto jednostki dominującej wyniosła 714 mln zł. Według szacunków Energi, negatywny wpływ pandemii koronawirusa na wynik EBITDA za I półrocze wyniósł około 95 mln zł.

W pierwszych godzinach czwartkowej sesji na GPW akcje spółki Energa są notowane na symbolicznym plusie o 0,25%.

Czytaj także: Energa z wynikami finansowymi za I kwartał 2020 r.

10 czerwca spółka Energa opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami.   10 czerwca przed sesją na GPW Energa opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,29 mld zł wobec 2,97 mld zł w analogicznym okresie ub.. Czytaj
Energa z wynikami finansowymi za I kwartał 2020 r.

Notowania: Energa SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:ENG/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk