• Odbierz prezent
Energa z wynikami finansowymi za I kwartał 2020 r.

10 czerwca spółka Energa opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

 

10 czerwca przed sesją na GPW Energa opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,29 mld zł wobec 2,97 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny wyniósł 307 mln zł wobec 291 mln zł rok wcześniej. Energa zakończyła I kwartał zyskiem netto w wysokości 111 mln zł wobec 186 mln zł przed rokiem. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 113 mln zł. Zysk EBITDA grupy Energa wyniósł 568 mln zł wobec 554 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA w segmencie Dystrybucji wyniósł 493 mln zł wobec 548 mln zł rok wcześniej. EBITDA w segmencie Wytwarzania była niższa o 42% niż przed rokiem i wyniosła 69 mln zł. W segmencie Sprzedaży zysk EBITDA wyniósł 34 mln zł wobec 95 mln zł straty EBITDA w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Spółka poinformowała, że łączny wpływ pandemii koronawirusa na wynik EBITDA w I kwartale oszacowano na ok. 27 mln zł.

W I kwartale 2020 r nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 331 mln zł i były o 10% niższe niż przed rokiem.

Poinformowano, że projekt budowy elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce jest obecnie w trakcie konwersji w związku ze zmianą źródła zasilania z węglowego na gazowe.

Opublikowane wyniki były zgodne z wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę. Nie stanowiły zaskoczenia dla akcjonariuszy i w pierwszych godzinach środowej sesji na GPW kurs akcji spółki Energa oscyluje wokół poziomu poprzedniego zamknięcia.

Czytaj także: Energa z wynikami finansowymi za 2019 rok. Spółka przedstawia też wstępne wyniki za I kwartał 2020 r.

28 maja Energa opublikowała wyniki finansowe za 2019 rok. W tym samym dniu przedstawiła też szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2020 r.   28 maja w godzinach wieczornych Energa opublikowała raport finansowy za 2019 rok. Grupa uzyskała przychody w wysokości 11,48 mld zł wobec 10,33 mld zł w 20.. Czytaj
Energa z wynikami finansowymi za 2019 rok. Spółka przedstawia też wstępne wyniki za I kwartał 2020 r.

Notowania: Energa SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:ENG/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk