• Odbierz prezent
Energa z wynikami finansowymi za 2019 rok. Spółka przedstawia też wstępne wyniki za I kwartał 2020 r.

28 maja Energa opublikowała wyniki finansowe za 2019 rok. W tym samym dniu przedstawiła też szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2020 r.

 

28 maja w godzinach wieczornych Energa opublikowała raport finansowy za 2019 rok. Grupa uzyskała przychody w wysokości 11,48 mld zł wobec 10,33 mld zł w 2018 roku. Przychody z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny wyniosły w 2019 roku 693 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 459 mln zł wobec 1,18 mld zł w poprzednim roku. Zysk EBITDA wyniósł 2,04 mld zł wobec 1,88 mld zł rok wcześniej. Grupa Energa zakończyła 2019 rok stratą netto w wysokości 1 mld zł wobec 744 mln zł zysku w poprzednim roku. Strata netto jednostki dominującej wyniosła 952 mln zł w porównaniu do 739 mln zł zysku przed rokiem.

Zysk EBITDA segmentu Sprzedaż wyniósł 182 mln zł wobec ujemnego wyniku 85 mln zł w 2018 r. Negatywne czynniki wpływające na wynik w 2018 r., takie jak gwałtowny wzrost cen energii na rynku i zdarzenia jednorazowe, w kolejnym roku już się nie powtórzyły. EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 1,65 mln zł wobec 1,7 mld zł rok wcześniej, co było związane z niższą marżą na dystrybucji energii elektrycznej.

Wynik EBITDA segmentu Wytwarzanie spadł do poziomu 262 mln zł wobec 329 mln zł w 2018 r., co stanowi spadek o 20%. Był on spowodowany wzrostem kosztów kluczowych paliw do produkcji oraz kosztów stałych.

Na wyniki Energi istotny wpływ miało przeprowadzenie testu na utratę wartości przez  Elektrownię Ostrołęka i ujęcie odpisu w kwocie blisko 1,03 mld zł, odpisy aktualizujące wartość pakietu akcji PGG, a także rozpoznanie rezerwy dotyczącej przyszłych zobowiązań podatkowych.

W samym IV kwartale EBITDA Grupy wyniosła 297 mln zł i była wyższa o 2% niż przed rokiem. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 216 mln zł wobec 188 mln zł zysku rok wcześniej, a strata netto 1,36 mld zł w porównaniu do 64 mln zł zysku w analogicznym kwartale 2018 roku.

W IV kwartale EBITDA segmentu Dystrybucja wzrosła o 1% rdr do poziomu 345 mln zł. EBITDA segmentu Wytwarzanie spadła do 36 mln zł z poziomu 95 mln zł rok wcześniej. W segmencie Sprzedaż strata EBITDA wyniosła 76 mln zł wobec 135 mln zł straty przed rokiem.

Ważnym wyzwaniem dla Grupy Energa będzie proces integracji z PKN Orlen, który kupił 80,01% akcji spółki energetycznej.

Czytaj także: Orlen przejął ponad 80% akcji Energi. Co dalej?

PKN Orlen pomyślnie zakończył pierwszą fazę przejęcia Energi - koncernowi petrochemicznemu udało się odkupić ponad 80% wszystkich akcji spółki energetycznej, płacąc za nie po 8,35 PLN za sztukę. W kolejnej fazie przejęcia Energi, Orlen podejmie próbę odkupienia od akcjonariuszy pozostałych akcji.  .. Czytaj
Orlen przejął ponad 80% akcji Energi. Co dalej?

 

Energa przedstawia wstępne wyniki za I kwartał 2020r.

W tym samym dniu również w godzinach wieczornych Energa przedstawiła szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Szacowane przychody wyniosły 3,29 mld zł wobec 2,97 mld zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 10,7% rdr. Uzyskane przychody okazały się wyższe o 4,8% od konsensusu analityków na poziomie 3,14 mld zł. W I kwartale Grupa Energa uzyskała wynik EBITDA w wysokości 568 mln zł wobec 554 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 2,5% rdr. Analitycy spodziewali się wyniku EBITDA na poziomie 580,5 mln zł. Szacowany zysk netto w I kwartale wyniósł 111 mln zł wobec 186 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 40,3% rdr. Analitycy spodziewali się zysku netto na poziomie 199,5 mln zł.

Szacunkowy wynik EBITDA segmentu Dystrybucja wynosi 493 mln zł wobec 548 mln zł przed rokiem. Spółka poinformowała, że na niższy wynik tego segmentu wpłynęła niższa marża na dystrybucji ze stratami sieciowymi, a także wyższe koszty operacyjne. EBITDA segmentu Wytwarzanie to 69 mln zł wobec 118 mln zł rok wcześniej. Na obniżenie wyniku tego segmentu wpłynął m. in. spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług systemowych Elektrowni w Ostrołęce oraz niższa produkcja w elektrowniach wodnych. Segment Sprzedaż przyniósł 34 mln zł zysku w porównaniu do 95 mln zł straty w I kwartale 2019 r.

W I kwartale 2020 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 331 mln zł wobec 369 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Przedstawione wyniki mają charakter wstępny. Publikacja raportu za I kwartał  jest planowana na 10 czerwca.

Notowania: Energa SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:ENG/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk