• Odbierz prezent
Energa przedstawia wyniki finansowe za IV kwartał 2020 r. Spółka osiągnęła duży zysk

3 lutego Energa opublikowała wstępne wyniki finansowe za IV kwartał 2020 r. Były one wyższe niż przed rokiem.

 

3 lutego po zakończeniu sesji na GPW Energa przedstawiła wstępne wyniki kwartalne. Według szacunków Grupy, w IV kwartale przychody wyniosły 3,38 mld zł wobec 3,11 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik EBITDA wyniósł 482 mln zł w porównaniu do 297 mln zł rok wcześniej. W IV kwartale Energa wypracowała zysk netto w wysokości 235 mln zł w porównaniu do straty wynoszącej 1,26 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. W tym okresie nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 533 mln zł wobec 466 mln zł przed rokiem.

Spółka poinformowała, że na tak duży wzrost wyników wpłynęła w istotnym stopniu niska baza poprzedniego roku, w którym miały miejsce liczne odpisy aktualizujące wartość aktywów.

W IV kwartale wynik EBITDA segmentu dystrybucyjnego wyniósł 438 mln zł wobec 345 mln zł rok wcześniej. Na wynik tego segmentu wpłynęła wyższa marża na dystrybucji oraz wyższy wolumen. W segmencie wytwarzania EBITDA była niższa niż przed rokiem i wyniosła 30 mln zł w porównaniu do 36 mln zł przed rokiem, co wynikało ze wzrostu kosztu zakupu uprawnień do emisji oraz niższego przychodu ze sprzedaży zielonych praw majątkowych. W segmencie sprzedaży wynik EBITDA wyniósł 43 mln zł w porównaniu do -76 mln zł rok wcześniej.

Notowania: Energa SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:ENG/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk