• Odbierz prezent
ENEA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 13 marca 2023 roku (2023-02-09 12:31)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2023
Data sporządzenia:2023-02-09
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 13 marca 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ENEA S.A. [„Spółka”], działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych i § 29 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 400 § 1 oraz 402¹ § 1 i 402² Kodeks spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 marca 2023 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odbędzie się w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, sala konferencyjna Ballada, I piętro, przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie, kod pocztowy 00-120.
Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do RB 9_2023_Ogłoszenie.pdfOgłoszenie
Attachment to CR No. 9_2023_Announcement.pdfAnnouncement
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No.: 9/2023

Date of Preparation: 9 February 2023

Issuer’s Abbreviated Name: ENEA S.A.

Legal Basis: Article 56(1)(2) of the Act on Offerings – current and periodic information

Subject: Convening the ENEA S.A. Extraordinary General Meeting for 13 March 2023

Body of the report:

The Management Board of ENEA S.A. (“Company”), acting pursuant to Article 399(1) of the Commercial Company Code and §29(1) of the Company’s Statute, in conjunction with Articles 400(1), 402¹(1) and 402² of the Commercial Company Code and §31(1) of the Company’s Statute, hereby convenes for 13 March 2023 at 12:00 noon the Extraordinary General Meeting of ENEA S.A. with its registered office in Poznań. The Extraordinary General Meeting of ENEA S.A. will be held at the Mercure Warszawa Centrum Hotel, Ballada conference room, 1st floor, at ul. Złota 48/54 in Warsaw, postal code: 00-120.

The full wording of the announcement is attached to this report.

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-198Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pastelowa8
(ulica)(numer)
61 884 55 4461 884 59 55
(telefon)(fax)
gielda@enea.plwww.enea.pl
(e-mail)(www)
777-00-20-640630139960
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-09Marcin PawlickiCzłonek ZarząduMarcin Pawlicki
2023-02-09Dariusz SzymczakCzłonek ZarząduDariusz Szymczak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk