• Odbierz prezent
Enea spółka GPW

19 września spółka energetyczna Enea przedstawiła wstępne wyniki za I półrocze 2019 r. Zysk osiągnięty przez spółkę okazał się znacznie wyższy od konsensusu analityków.

 

19 września w godzinach wieczornych Enea opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2019 r. W I półroczu skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły 7,59 mld zł, a przychody ze sprzedaży wraz z innymi dochodami 8,02 mld zł. W I półroczu Enea osiągnęła zysk netto w wysokości 579 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 506 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 1,67 mld zł.

W I półroczu produkcja węgla netto wyniosła 4,8 mln ton. Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 12,7 TWh, sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym 10 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 10,2 TWh.

W II kwartale 2019 r. przychody wyniosły 3,58 mld zł, co stanowi wzrost o 17,3% rok do roku. Analitycy oczekiwali przychodów na poziomie 4,04 mld zł. W II kwartale Enea osiągnęła zysk netto w wysokości 260 mln zł, co stanowi wzrost o 36,1% rok do roku. Okazał się wyższy o 60% od konsensusu analityków, którzy oczekiwali zysku netto na poziomie 161,9 mln zł.

W pierwszej godzinie piątkowej sesji na GPW cena akcji spółki rosła o ponad 3%.

Czytaj także: Enea z raportem za 1 kwartał 2019 r. Co wpłynęło na wyniki spółki?

29 maja spółka energetyczna Enea przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one zgodne z podanymi wcześniej prognozami. Co wpłynęło na wyniki finansowe spółki?   29 maja przed rozpoczęciem sesji na GPW, Enea opublikowała raport kwartalny. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły.. Czytaj
Enea z raportem za 1 kwartał 2019 r. Co wpłynęło na wyniki spółki?


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk