• Odbierz prezent
Enea spółka

4 czerwca Enea opublikowała wyniki finansowe za 2019 r. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Spółka poinformowała również o planach dotyczących podziału zysku za 2019 r.

 

4 czerwca po sesji na GPW Enea opublikowała wyniki finansowe za 2019 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 15,8 mld zł wobec 12,67 mld zł w poprzednim roku. W 2019 r. przychody z tytułu rekompensat wyniosły 597,3 mln zł. Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego wyniosły 7,72 mln zł. Łączne przychody wyniosły 16,4 mld zł wobec 12,67 mld zł przed rokiem.

Zysk operacyjny wyniósł 1,86 mld zł wobec 1,04 mld zł w poprzednim roku. Wynik EBITDA wyniósł 3,41 mld zł wobec 2,35 mld zł rok wcześniej. W 2019 r. Grupa Enea osiągnęła zysk netto w wysokości 540,7 mln zł wobec 719,3 mln zł przed rokiem. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 423,2 mln zł wobec 686,7 mln zł rok wcześniej.

W samym czwartym kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 4,1 mld zł wobec 3,3 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik EBITDA wyniósł 854,7 mln zł w porównaniu do 375 mln zł przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 427,9 mln zł wobec 116,8 mln zł rok wcześniej. W czwartym kwartale strata netto jednostki dominującej wyniosła 468,3 mln zł wobec 102,6 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2018 r.

W 2019 r. wynik EBITDA segmentu Wytwarzanie wyniósł 1,6 mld zł i był wyższy o 726 mln zł niż przed rokiem. Na wzrost wyniku tego obszaru działalności wpłynął wzrost rynkowych cen energii i rozwiązanie rezerwy w kwocie 129 mln zł dotyczącej farmy wiatrowej.

Segment Wydobycie przyniósł wynik EBITDA na poziomie 771 mln zł. Był on wyższy o 301 mln zł niż przed rokiem. Do wzrostu wyniku w tym segmencie przyczyniła się większa sprzedaż węgla przy wyższym wydobyciu i wyższej cenie sprzedaży. Wynik segmentu Dystrybucja był niższy o 21 mln zł niż przed rokiem i wyniósł 1,1 mld zł. Poinformowano, że różnica wynikała w wyższych przychodów w poprzednim roku z tytułu wypłaty odszkodowań przez ubezpieczyciela związanych z wichurami oraz wyższych rezerw dotyczących majątku sieciowego. Segment Obrotu przyniósł zysk EBITDA w wysokości 23 mln zł wobec straty wynoszącej 76 mln zł rok wcześniej.

Wyniki osiągnięte przez Eneę były zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki.

W tym samym dniu Enea poinformowała, że zarząd spółki wnioskuje o przeznaczenie całego zysku netto za 2019 r. na kapitał rezerwowy w związku z potrzebami inwestycyjnymi Grupy Enea.

Notowania: Enea SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:ENA/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk