• Sklep
  • Odbierz prezent
Enea z szacunkowymi wynikami kwartalnymi. Akcje spółki w górę.

8 maja Enea przedstawiła szacunkowe wyniki kwartalne. Ucieszyły one inwestorów. Co wpłynęło na wyniki osiągnięte przez spółkę?

 

8 maja po sesji na GPW, spółka energetyczna Enea przedstawiła szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 1 kwartał 2019 r.

Według przedstawionych przez spółkę szacunków, skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 4,01 mld zł. Były one wyższe o 10,5% od konsensusu analityków. EBITDA wyniosła 799 mln zł wobec oczekiwanych 736,3 mln zł, a więc o 8,5% więcej. EBIT wyniósł 441 mln zł wobec oczekiwanych 401,2 mln zł, więc był wyższy o 9,9% niż szacunki analityków. Zysk netto wyniósł 280 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 246 mln zł wobec oczekiwanych 266,9 mln zł. Jest więc niższy od oczekiwań analityków o 7,8%.

Enea podała także wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 219 mln zł,

- Wytwarzanie: 400 mln zł,

- Dystrybucja: 249 mln zł,

- Obrót: -11 mln zł.

Spółka poinformowała także o czynnikach wpływających na osiągnięte wyniki. Wyższy wynik EBITDA obszaru Wydobycie jest rezultatem wyższego poziomu produkcji w porównaniu do 1 kwartału poprzedniego roku i wyższej ceny sprzedaży węgla, a także poprawy efektywności operacyjnej kopalni, szczególnie w zakresie kosztów stałych. W obszarze Wytwarzanie na wynik pozytywnie wpłynął wzrost rynkowych cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, a także zgodna z planem praca wszystkich źródeł wytwórczych. W obszarze Dystrybucja wysokie średnie ceny energii elektrycznej przyczyniły się do wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej, a ponadto odnotowano również spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Spółka poinformowała, że w obszarze Obrót w obrocie detalicznym wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych nie rekompensuje wzrostu kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych (głównie z tytułu zielonych certyfikatów), natomiast obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co wpływa na wyceny kontraktów oraz zabezpieczeń.

Spółka podała także jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za 1 kwartał 2019 roku:

- Przychody ze sprzedaży netto: 1 447 mln zł,

- EBITDA: -39 mln zł,

- EBIT: -40 mln zł,

- Zysk netto: -39 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 2,5 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 6,1 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,1 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,4 TWh.

Spółka podkreśliła w swym komunikacie, że przedstawione wyniki mają charakter szacunkowy, a ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym ENEA S.A. za 1 kwartał 2019 roku, które zostaną opublikowane 23 maja 2019 r.

Na czwartkowej sesji na GPW w pierwszej godzinie handlu cena akcji spółki Enea wzrosła o ponad 6%.

Notowania: Enea SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:ENA/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk