• Odbierz prezent
ENEA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 17 czerwca 2021 roku (2021-06-17 18:44)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia:2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 17 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ENEA S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. („ZWZ”) w dniu 17 czerwca 2021 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, natomiast do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące uchwał od nr 3 do nr 15 włącznie. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do RB 17_2021.pdfTreść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 17 czerwca 2021 roku
Attachment to CR 17_2021.pdfWording of resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of ENEA S.A. on 17 June 2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No.: 17/2021

Date of Preparation: 17 June 2021

Issuer’s Abbreviated Name: ENEA S.A.

Legal Basis: Article 56(1)(2) of the Act on Offerings – current and periodic information

Subject: Wording of resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of ENEA S.A. on 17 June 2021

Body of the report:

Attached hereto, the Management Board of ENEA S.A. (“Company”) provides the wording of resolutions adopted by the Ordinary General Meeting (“OGM”) of ENEA S.A. on 17 June 2021. At the same time, the Company reports that the OGM did not waive consideration of any item on the agenda but certain objections were raised to be included the minutes, regarding Resolution Nos. 3–15. The Company also reports that during the proceedings of the OGM, there were no draft resolutions proposed to be put to a vote and not adopted as a result.

Detailed legal basis: § 19(1)(6)-(9) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information to be published by issuers of securities [...].

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górecka1
(ulica)(numer)
61 884 55 4461 884 59 55
(telefon)(fax)
gielda@enea.plwww.enea.pl
(e-mail)(www)
777-00-20-640630139960
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-17Tomasz SzczegielniakCzłonek ZarząduTomasz Szczegielniak
2021-06-17Tomasz SiwakCzłonek ZarząduTomasz Siwak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk